Provinciale Staten om de tuin geleid bij verkoop Essent

liegen-t1411222-05-2009 21:10 22-05-2009 21:10

Een verkoop van een bedrijf met tientallen publieke aandeelhouders is een complex proces. Hier maak je vooraf dan ook heldere proces afspraken over. Een set spelregels. Zo ook bij de verkoop van Essent. Eén van die afspraken is dat de verkoop pas doorgaat als minimaal 80 % van de aandelen door de overheden wordt aangeboden. Voor RWE een grens waarbij hun bod per aandeel nog in redelijkheid is met het verworven belang. Dat RWE dit percentage graag hoger had gehad blijkt wel uit het feit dat wanneer minder dan 95% van de aandelen wordt aangeboden zelfs een boete van 150 miljoen moet worden opgehoest door de verkopende aandeelhouders. Voor de ‘grootaandeelhouders’ Essent zoals de provincie Brabant met ruim 30% van de aandelen ook belangrijk omdat zij op die manier een kleinere kans lopen om met een minderheidsbelang te blijven zitten in het nieuwe bedrijf RWE/Essent waarin ze weinig invloed uit kunnen oefenen.

In het laatste Statendebat waarin in meerderheid de Staten zich uitsprak vóór de verkoop van Essent bleef een cruciale vraag onbeantwoord. Hoe kan het zijn dat GS tóch beweerd dat RWE ook met een minderheidsbelang genoegen neemt terwijl hier in het verkoopcontract harde afspraken over zijn gemaakt en RWE telkens heeft aangegeven geen genoegen te nemen met minder dan 80%. Hier was de meer dan goede prijs die zij boden ook op gebaseerd.

Nazoek in de documenten die tot afgelopen dinsdag voor de Staten verborgen werden gehouden werpen een ander licht op de zaak.

Een reconstructie voor zover de feiten tot nu toe bij mij bekend zijn.

Het is me gebleken dat RWE en Essent in de periode tussen de eerste en tweede statenvergadering het verkoopcontract hebben aangepast. Deze ‘aanvulling’ is op schrift gesteld direct na een overleg met de aandeelhouderscommissie die de verkoop begeleidt en onder leiding van onze gedeputeerde die met een motie tot niet vervreemding in de achterzak aan de voorzitterstafel zat. In dit contract wordt RWE de mogelijkheid geboden om ook voor minder dan 80% van de aandelen de deal te sluiten als de prijs maar hetzelfde blijft. In een brief van GS aan de Staten, een dag na het opstellen van het nieuwe contract, noemt het college wel deze optie maar informeert de Staten niet over het gewijzigde contract en de voorwaarden die hierbij opgenomen zijn.

Vlak voor de Statenvergadering op vrijdag begon bleek er een brief van RWE te zijn ontvangen waarin zij aangaven dat als Brabant haar aandelen Essent niet zou verkopen RWE ook genoegen zou kunnen (ook willen??) nemen met een lager percentage. In dat geval zal Brabant blijven zitten met een pakket aandelen waarmee we nauwelijks invloed uit kunnen oefenen over de koers van het nieuwe bedrijf. Deze brief aan GS was vertrouwelijk en de Staten mochten die niet inzien. We moesten het doen met enkele citaten. Zowel de brief als het nieuwe contract mochten niet ingezien worden door de Staten. Niet te controleren dus. De ChristenUnie-SGP Statenfractie heeft toen ook een motie ingediend om het besluit tot verkoop op te schorten totdat duidelijk was hoe de feiten er nu daadwerkelijk voorstonden. Deze motie heeft het niet gehaald. GS trok een deel van de weifelende VVD fractie over de streep door hard te stellen dat de deal hoe dan ook toch door zou gaan en waarde van het aandelenpakket van Brabant dan minder waard zou worden.

Nu na afloop de informatie wel door ons naast elkaar gelegd kan worden werpt het een geheel nieuw licht op de zaak. Na het nee van Brabant heeft de aandeelhouderscommissie samen met RWE een situatie gecreëerd waarin het Brabants ja of nee er eigenlijk niet meer toe deed. Het beeld moest ontstaan dat Essent zou hoe dan ook worden verkocht en dat moest de Brabantse Staten over de streep trekken. Onze eigen gedeputeerde heeft hiermee het oordeel van Brabant over de verkoop van Essent buitenspel gezet. Ook heeft ze die move niet aan de Staten medegedeeld. Het college vindt vooralsnog zelf dat het de Staten 'zorgvuldig, oprecht en toereikend' heeft geïnformeerd . Vooralsnog noem ik het om de tuin leiden op een cruciaal dossier waar de staten bijna een jaar over hebben gedebatteerd.

Is Essent nu toch verkocht? Als de Staten van Brabant deze gang van zaken en het nieuwe contract afwijzen vervallen ook de overwegingen op basis waarvan het nieuwe besluit is genomen. Dan blijft het besluit tot niet verkopen van Essent fier overeind. De Staten moeten niet buigen voor deze vorm van powerplay van het college. De koers is nog niet gelopen.

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Reacties op 'Provinciale Staten om de tuin geleid bij verkoop Essent'

Brabants Dagblad 21 mei 2009
Geplaatst op: 23-05-2009 21:50 Quote
Staten fout geïnformeerd over Essent

DEN BOSCH - RWE en Essent hebben via een wijziging van het koopcontract zwart op wit geregeld dat het Duitse energieconcern het Nederlandse bedrijf ook zou overnemen als Brabant zijn aandelen in Essent niet verkoopt. " Daar waren wij niet van op de hoogte.
Provinciale Staten zijn over deze kwestie afgelopen vrijdag door het provinciebestuur verkeerd geïnformeerd. Ons is cruciale informatie onthouden. Dit is een zeer kwalijke zaak, die ik hoog opneem", zegt statenlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie/SGP).

Vreugdenhil, die de contractwijziging woensdag heeft bekeken, weerspreekt hiermee de opvatting van het provinciebestuur (GS) dat het de Staten vrijdag 'zorgvuldig, oprecht en toereikend' heeft geïnformeerd over de omstandigheden rond de overname door RWE.

De Staten herriepen die dag hun besluit van 24 april tegen verkoop van Essent, nadat PvdA-gedeputeerde Annemarie Moons had laten doorschemeren dat de verkoop van Essent ook zonder Brabantse medewerking kon doorgaan. "RWE behoudt zich het recht voor om dat te doen", citeerde zij uit een vrijdag in allerijl bezorgde brief van de concerntop. Voor de VVD was deze boodschap doorslaggevend om van tegen naar vóór verkoop te switchen.

De verdergaande contractwijziging was donderdag, de dag voor de statenvergadering, wél in het provinciehuis gearriveerd maar door GS niet voor de statenleden ter inzage gelegd. Het college besloot hiertoe pas afgelopen dinsdag, vier dagen na het debat, nadat VVD-fractievoorzitter Mieke Geeraedts hier maandag om had gevraagd. Ook de brief van RWE kregen de politici niet vrijdag maar woensdag pas te zien.

De juridisch adviseur van Provinciale Staten bestudeert het contract momenteel. ,,Zolang hierover geen duidelijkheid is, moet GS een besluit tot verkoop opschorten" , vindt Vreugdenhil, die zelf tegen overname van Essent door RWE is.
Brabants Dagblad 22 mei 2009
Geplaatst op: 23-05-2009 21:51 Quote
Wijziging contract was voorgekookt

DEN BOSCH/TILBURG - Een wijziging van het koopcontract is vorige week maandag gefiatteerd door de aandeelhouderscommissie van Essent, onder voorzitterschap van gedeputeerde Moons. Het bewuste stuk was volgens GS toen nog niet klaar.

Daarmee dekten zowel RWE als de verkopende aandeelhouders zich in tegen een definitief 'nee' van de grootste aandeelhouder. Brabant is voor 30,8 procent eigenaar van Essent. Het gewijzigde contract biedt RWE volgens Vreugdenhil de mogelijkheid om de verkoop met minder dan 80 procent van de aandelen af te handelen zonder tussenkomst van de wél verkopende aandeelhouders van Essent. Die zouden ook dan een gelijkblijvend bedrag per aandeel hebben gekregen, zodat ze er ondanks het Brabantse afhaken geen cent bij in schieten. Vreugdenhil: "Ik vraag mij wél af hoe het dan was gegaan met de boete van 150 miljoen euro die aan RWE moest worden betaald als het minder dan 95 procent van de aandelen in handen zou krijgen."

GS neemt mogelijk komende dinsdag een officieel besluit tot verkoop van de Brabantse aandelen. Dat gebeurt dan tegelijk met de aanwijzing die minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) aan de aandeelhouders van Essent geeft om honderden miljoenen euro's extra in het netwerk van het bedrijf te pompen. Over de hoogte van het bedrag wordt nog onderhandeld. De minister heeft voor deze aanwijzing uiterlijk tot dinsdag de tijd. De kabels, leidingen en masten van Essent moeten in overheidshanden blijven, zo is wettelijk bepaald. GS moet op 5 juni aan de Brabantse politiek verantwoording afleggen over afhandeling van de verkoop.

De SP in Tilburg is tegen de verkoop van Essent Milieu. Het gemeentebestuur moet zich inspannen om dit te voorkomen, vindt
intervieuw Hermen Vreugden Goedemorgen Nederland
Geplaatst op: 23-05-2009 21:53 Quote
Trouw 22 mei 2009
Geplaatst op: 23-05-2009 21:58 Quote
CU hoopt stokje voor verkoop Essent te steken

De verkoop van energiebedrijf Essent aan het Duitse RWE gaat mogelijk niet door. Dat beweert het Brabants Statenlid van de ChristenUnie Hermen Vreugdenhil.
Een meerderheid van Provinciale Staten heeft donderdag ingestemd met een onderzoek naar het wijzigen van het verkoopcontract. Volgens Vreugdenhil stond eerst in het contract dat de overname alleen door zou gaan als tachtig procent van de aandeelhouders instemt. Omdat Noord-Brabant dertig procent in handen heeft, kon het de verkoop blokkeren.
Aanvankelijk stemde Provinciale Staten tegen de verkoop. Toen RWE liet weten dat de koop ook door zou gaan als het minder dan tachtig procent zou krijgen, stemde Brabant in omdat de provincie niet met een minderheidsbelang achter wilde blijven.
Vreugdenhil wijst erop dat was afgesproken dat de verkoop alleen met tachtig procent door zou gaan. "Maar dit is op 13 mei gewijzigd. Gedeputeerde Staten heeft ons een dag later alleen op de mogelijkheid gewezen dat RWE ook met minder genoegen kan nemen, maar ons is niet verteld dat het contract is gewijzigd." Op voorstel van de ChristenUnie besloot Provinciale Staten daarom een onderzoek te initiëren.
De onderzoekscommissie gaat na of het contract gewijzigd had mogen worden. Als dat niet het geval is, kan de verkoop volgens Vreugdenhil worden teruggedraaid. Ook gaat de commissie na of Brabant inderdaad slecht af zou zijn met een minderheidsbelang.
whhoeven
Geplaatst op: 26-05-2009 22:01 Quote
Citaat
intervieuw Hermen Vreugden Goedemorgen Nederland schreef:
http://www.radio1.nl/contents/5773-cu-verkoopcontract-essent-tussentijds-gewijzigd
a
Geplaatst op: 24-04-2014 05:30 Quote
Pero esta pieza única Relojes Imitacion se distingue de otros relojes de la marca por su esfera. Encuentro sutil entre Relojes replicas miniatura pintura y acristalamiento... La técnica de la "miniatura" está reservada para los más talentosos de las esmaltadores. Punto Replicas Hublot tras punto, cada partícula encontrará su lugar en el dibujo y encajar al otro en una armonía que el paso al fuego será eterno e inmutable.
Nieuw bericht