Provincie moet zich herbezinnen op ambities en taken...

bezinning-285x300vrijdag 10 juli 2009 13:26

Als we echt willen investeren in de toekomst van Brabant moet de provincie zich herbezinnen op ambities en taken. Dit bepleitte de ChristenUnie-SGP Statenfractie bij de bespreking van de voorjaarsnota.

Het college constateert zelf heel terecht dat het nu gevoerde beleid op de nieuwe maatschappelijke omstandigheden geen volledig antwoord meer geeft. Toch zijn de voorstellen van het college gericht op het angstvallig herstellen van het oude economische patroon. Echter, zoals Bas van der Vlies zo mooi verwoorde: “De markt heeft geen boodschap aan behoeftigen zonder koopkracht. Met een vermogend iemand weet de markt wel raad, maar met de honger van een onvermogende kan die markt niets beginnen”.

“De ChristenUnie-SGP Statenfractie pleit er voor om in de begrotingen van de komende jaren de fundamenten te leggen van een duurzame en solidaire samenleving. Om dit te bereiken moeten we de huidige beleidsinzet van de provincie rigoureus tegen het licht durven te houden. Toets en vervang waar nodig het bestaand beleid om de noodzakelijke koerswending naar een meer duurzame en solidaire economie te ondersteunen, uit te werken en te begeleiden. Ook pleiten wij voor een urgentieprogramma dat uitdrukking is van een strategie om op korte en lange termijn antwoorden te geven op de financieel-economische, ecologische en sociale crises van vandaag”, aldus Hermen Vreugdenhil.

« Terug

Archief > 2009 > juli

Geen berichten gevonden