Staten onderzoeken contractwijziging Essent

essent1donderdag 10 september 2009 10:15

Provinciale Staten van Noord-Brabant leggen zich niet zomaar neer bij de korting van een miljard bij de verkoop van Essent. Vóór 23 september moeten de Staten laten weten of zij de verlaging accepteren. "Het is maar zeer de vraag of deze eenzijdig opgelegde korting conform de waarde van de kerncentrale (EPZ) en contractueel mogelijk is. Ook is de korting wederom dubieus tot stand gekomen. RWE hanteert weer een ‘slikken of stikken’ strategie”, aldus Hermen Vreugdenhil. De Staten laten onderzoeken of de belangen van de provincie nu worden geschaad.

 

Onderdeel van de overeenkomst Essent-RWE was de overdracht van het economisch eigendom van de aandelen EPZ aan RWE. Medeaandeelhouder Delta verzette zich daartegen onder verwijzing naar de statuten van EPZ. Delta heeft een bodemprocedure ingezet en een kort geding gevoerd. De ChristenUnie-SGP fractie is in ieder geval blij dat de rechter een streep zet door de schimmige deal waarbij de kerncentrale wel in juridisch eigendom van publieke aandeelhouders blijft maar in economisch eigendom van RWE. “Als je die constructie goed leest dan wordt de provincie de spreekbuis van RWE. Wij mogen ons stemrecht niet uitoefenen anders dan op een wijze en op tijden als overeengekomen met RWE, zo ligt contractueel vast”, aldus Vreugdenhil. In een dergelijke constructie moet je als overheid niet eens mee wíllen gaan.

Dat de korting van een miljard door RWE opgelegd wordt komt door een wijziging van het verkoopcontract die het Essent en RWE mogelijk te maken wijzigingen tussentijds aan te brengen. Tegen deze bepaling heeft de ChristenUnie-SGP fractie zich destijds stevig verzet. De gedeputeerde gaf toendertijd aan dat dit noodzakelijk was om kleine technische zaken te regelen. Nu blijkt dat deze bepaling zich voor de tweede maal op een cruciaal punt tegen de provincie keert. De Staten hebben nu tot 23 september om te laten weten of ze het nieuwe contract accepteren. Het worden toch weer twee spannende Essent weken.

« Terug

Archief > 2009 > september

Geen berichten gevonden