Christelijk-sociaal in goede tijden is geen kunst, in mindere tijden – dán komt het er op aan

Christelijk sociaaldinsdag 06 oktober 2009 21:07

Heldere taal van Arie Slob op het partijcongres afgelopen zaterdag. Maar ook een uitspraak die ons, in ieder geval mij, aanzet tot actie. Deze crisis kan leiden tot meer onderlinge verbondenheid waarbij iedereen een stapje terugdoet, óf tot een samenleving waarin iedereen zijn eigen deel opeist. We staan met de begrotingsbehandelingen in de provincie en gemeenten voor de boeg voor historische beslissingen. Verstaan we de kunst?

Afgelopen donderdag gaf onze nieuwe commissaris in ieder geval al een voorzet om die woorden om te zetten in daden. In een gloedvol betoog ontvouwde hij zijn agenda. Een agenda die moet leiden tot een meer duurzaam en solidair Brabant. Ik hoorde vrijwel unaniem dat de Staten zich geïnspireerd voelden door de woorden van van de Donk. 

De volgende dag mocht de nieuwe commissaris meteen aan de bak. De Statenvergadering leverde niet veel vuurwerk op. Een verslag kunt u elders op de site lezen. Wel was het opvallend dat de commissaris aandachtig de debatten volgde en zich non-verbaal uitte. Hij bleek duideiljk niet gediend van onzorgvuldige besluitvorming waardoor het laatste statenvoorstel resoluut doorgeschoven werd ondanks de heldhaftige pogingen van gedeputeerde Rüpp om het voorstel er doorheen te loodsen.

Op zaterdag was het partijcongres van de ChristenUnie. Dit keer in het teken van de aanstaande gemeenteraadsverkiezing. Altijd een inpiratievol, gezellig moment. Ruim tijd om de contacten aan te halen en bij te praten. Ik mocht zelf de workshop leiden met Rouvoet waarin ons Christenlijk-sociaal handelen in economische crisis centraal stond. Opvallend hoe weinig lokale verkiezingsprogramma’s hier concreet een antwoord op hebben geformuleerd. Hier is echt nog een slag te maken tot aan de definitieve vaststelling. In dat kader zou ik u toch nog willen wijzen op de notitie ‘Schulden te lijf’ van Cyntia Ortega waarin ze met voorstellen komt om de aanpak van de schuldenproblematiek efficiënter en effectiever in te zetten. Wellicht nog een aanvulling voor uw programma?

Met enige verbazing heb ik toch wel gekeken naar de uiteenlopende reacties van ChristenUnie en SGP op de gezinsnota van Rouvoet. De SGP spreekt van een miskenning van menselijk kapitaal waar de ChristenUnie spreekt van een ideologische doorbraak. In ieder geval constateer ik dat met de brede steun voor deze nota de koers stevig is verlegd. De schaduwzijden van echtscheiding blijven niet meer onbenoemd. En dat is echt noodzakelijk als basis om de aanpak van de problematiek in de jeugdzorg te lijf te gaan. Het gezin als hoeksteen heeft weer inhoud gekregen. Ik ben vooral blij dat het CDA én PvdA deze draai mee hebben gemaakt. En nu vasthouden zou ik zeggen.

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Archief > 2009 > oktober

Geen berichten gevonden