Meer aandacht voor natuurbeleving!

natuur13-10-2009 10:30 13-10-2009 10:30

De Brabanders zijn redelijk tevreden over hun natuur maar de rol van de provincie in natuurontwikkeling en natuurbehoud is onbekend bij de Brabander. In de commissie Ruimte en Milieu heeft de ChristenUnie-SGP Statenfractie voorgesteld om gerichter de resultaten van het natuurbeleid te laten zien. “Als je een ecologische verbindingszone aanlegt in een gemeente is dat een prachtig moment om ook op de scholen in de buurt en op de plaatselijke jaarmarkt te laten zien wat dit oplevert aan extra diersoorten. Dat hierdoor weer tal van broedvogels kans krijgen. Je moet mensen ook leren kijken naar de natuur om het te waarderen. Dat betekent ook dat je zoveel als mogelijk natuur moet openstellen. Maak tegelijk met een plan voor natuurontwikkeling een plan voor natuurbeleving” aldus Hermen Vreugdenhil.

Eens per 4 jaar brengt de provincie de toestand van de natuur binnen haar grenzen in beeld. De rapportage ‘Rijk aan natuur, rijk door natuur’ van dit jaar laat zien dat de natuurwaarden nog steeds onder grote druk staan. Toch kunnen we ook constateren dat de natuurwaarden in Brabant langzaam aan het stijgen zijn. Vooral de aanleg van ecologische verbindingszones en grootse natuur leveren een bijdrage aan dit herstel.

 “Als we dit beleid in Brabant de komende jaren succesvol willen doorzetten moeten we het draagvlak voor natuurontwikkeling en natuurbehoud vast zien te houden. Ik merk dat er met de economische teruggang ook kritischer wordt gedacht over de uitgaven voor natuur. Veranderend economische omstandigheden zoals stijgende voedselprijzen zullen doorwerken in de bereidheid om deel te nemen aan natuurbeheer. We moeten ons goede rentmeesters tonen die de ons gegeven verantwoordelijkheid voor het beheer van de schepping in economisch magere jaren niet laten versloffen”, aldus Vreugdenhil.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht