De lat moet hoger

latmoethoger21-10-2009 15:12 21-10-2009 15:12

De lat moet hoger voor gedeputeerde Hoes die nu het verschil kan laten zien tussen een leidzame of een leidende gedeputeerde. De lat voor het middenbestuur moet hoger, die nu moet laten zien het verschil daadwerkelijk te kunnen maken. De lat voor gedeputeerde van Nieuwenhuizen moet hoger die van Brabant dé fietsprovincie van Nederland wil maken maar haar geld liever in proeftuinen steekt. En de lat voor ons allemaal moet hoger om aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt te werken.

De meeste opwinding ontstond deze week over het optreden van gedeputeerde Hoes. Hij hield op papier zijn ambities op het waterbeleid overeind maar heeft geen geld voor de uitvoering over. Ondanks een getekend akkoord met de waterschappen en een motie om tot volledige financiering over te gaan. Omdat veel beleid in cofinanciering wordt uitgevoerd betekent dit echt een enorme klap voor het waterbeleid en ook een schoffering van de waterschappen. Die waren dan ook erg boos en lieten dat ook merken. Een gedeputeerde die staat voor zijn beleid vecht in het college ook voor de middelen. Hier bleek een gedeputeerde die het wel best vond nu lijdzaam toekijkt hoe de Staten de financiering gaan regelen. Is gedeputeerde Hoes uitgeregeerd? Wij blijven de lat hoog voor hem leggen. 

Vorige week donderdag was ik bij het symposium in de ridderzaal ter gelegenheid van het afscheid van commissaris van de Donk bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stond het middenbestuur centraal. Terwijl de krakers buiten hun tenten hadden opgeslagen gaven Pieter Winsemius en Anton Westerlaken hun kijk op de kansen en de kracht van een functioneel opererend middenbestuur. Als je dat projecteert op de provincies dan kan de lat nog veel hoger maar vooral veel functioneler.

Gedeputeerde Nieuwenhuizen had de lat voor haarzelf heel hoog gelegd. Brabant moest dé fietsprovincie van Brabant worden. Nu zijn we nog de 10e fietsprovincie. Hiervoor is een ambitieus fietsbeleid opgesteld. Bij de verdediging van haar fietsbeleid wilde ze de ambities, door haarzelf zo hoog gelegd, toch maar wat bijstellen. Hierbij had ze buiten de commissie om gerekend die haar terug stuurde om het geld voor de volledige 5 miljoen in haar begroting te zoeken. En dat geld is nog prima te vinden in één van de proeftuinprojecten van het college die nog nauwelijks van de grond komen.

Gisteren was ik bij het arbeidsmarktcafé van pact Brabant. Dit overlegplatform is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. In het Pact zijn de Brabantse voortrekkergemeenten regionaal arbeidsmarktbeleid de sociale partners de Brabantse ROC's, het UWV, SER-Brabant en PSW vertegenwoordigt. Zij bundelen via het Pact Brabant hun inspanningen om structurele knelpunten op de Brabantse arbeidsmarkt op te lossen. De conclusie was toch wel scherp: het geld is er wel maar de provincie heeft geen sterke visie, regie ontbreekt en het duurt te lang om zaken van de grond te krijgen.

Willen we de Brabantse arbeidsmarkt toekomstbestendig maken dan moeten we mensen meer stimuleren om te blijven leren en zich te scholen in het licht van toekomstige werkgelegenheid. Bij de Bestuursacademie doen we niet anders. Ik wil dit punt dan ook in de komende periode in samenwerking met het SER, gemeenten, onderwijsinstituten en organisaties stevig agenderen in de Staten. Een eerste belangrijk stap kan gezet worden door in heel Brabant met een uniforme digitale portfolio te werken. Niemand een bedrijf in zonder eerst een portfolio, niemand het bedrijf uit zonder een bijgewerkt portfolio. Daarmee kan loopbaanbegeleiding worden geboden, kunnen Elders Verworven Competenties omgezet worden in startkwalificaties en kan de match tussen vraag en aanbod veel beter worden vormgegeven. Hier is draagvlak voor bij werkgevers, -nemers. De tijd is er rijp voor, de technologie is er en het zou op veel fronten voor een veel betere match en een forse kostenbesparing kunnen zorgen. Een prima manier om niet enkel aan economisch herstel maar ook aan een sociaal-economische toekomst te werken. De lat gaat voor ons allemaal omhoog!

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht