Begroting op het randje

hermen 2dinsdag 27 oktober 2009 16:46

De provincie Brabant zoekt de begrotingsgrenzen akelig dicht op. Ondanks dat de inkomsten al twee jaar structureel lager zijn houdt de provincie haar uitgavenpatroon gelijk. De rekeningcommissie moet nu constateren dat de soliditeit van de begroting 2010 nog maar net gewaarborgd is. De risico’s en het provinciale weerstandsvermogen zijn op dit moment buitengewoon krap in evenwicht.

Dit scherp aan de wind varen is op zich geen probleem. Ik heb hier ook altijd op aangedrongen, ook toen er geld genoeg was. Het probleem is dat we scherp aan de wind koersen naar het verkeerde doel. In de algemene beschouwing constateerden alle partijen dat het roer om moet. Dat het bestuursakkoord herzien moet worden. Het college levert echter een begroting in waarin het bestaande beleid, gemaakt in financiële topjaren, door rolt. Met deze begroting 2010 worden er in het komende jaar nog steeds verplichtingen aangegaan die met de keuzes die nu noodzakelijk zijn anders zouden uitvallen.

Willen we dit beleid keren dan zullen we al bij de begrotingsbehandeling over een maand met een breed ombuigingspakket moeten komen. Ik ga hiervoor steun zoeken bij de collega fracties. Het college zal hiertoe geen stappen ondernemen. De bal is door het college wel heel opzichtig in de Statenzaal gelegd. Hiermee ondermijnen ze wel de staatsrechtelijke verhoudingen waarin het college regeert en de Staten controleren. Wij lopen echter niet voor onze verantwoordelijkheid weg.

En dan hoor ik u al denken, maar al die Essent euro’s dan? Effectief is er maar 500 miljoen door de provincie te besteden. Het college wil 2010 gebruiken om een visie te formuleren op de toekomst van de provincie. Die visie dient wat hun betreft  richtinggevend te zijn bij het opvangen van de te verwachten rijkskortingen en de verdere uitwerking van de investeringsagenda Essent. CDA statenlid Erik van den Oord probeert dit via hun website aan hun achterban uit te leggen. Het kan ook in één zin.

Met het Essent geld zullen de gaten op duurzaamheids- en socialeposten die bij deze begroting vallen gedicht moeten worden. Al met al niet een beleid om trots op te zijn.

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Archief > 2009 > oktober

Geen berichten gevonden