Uitroepteken in plaats van vraagteken bij jongerenwerk youth for Christ

yfcvrijdag 30 oktober 2009 13:46

De SP in Tilburg opent de aanval op het christelijk jongerenwerk. De SP stelt in vragen aan het Tilburgs college dat jongerenwerk moet worden uitgevoerd door religie-neutrale professionele organisaties. Volgens de socialisten kan alleen op die manier respect voor grondwettelijk vastgelegde gelijkberechtiging van mensen worden gewaarborgd.

Overheerst het anti-christelijk sentiment bij de SP? Volgens mij past dat niet bij de uitgangspunten van de partij: werken aan een maatschappij waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan. Het zou goed zijn als de SP Tilburg zich verdiept in de meerwaarde die kerken en christelijke organisaties voor de samenleving hebben.

Op initiatief van de ChristenUnie-SGP fractie in Rotterdam is onderzocht welk aandeel kerken en christelijke organisaties hebben bij de uitvoering van sociaal beleid. Wat is daar gebleken? De ruim 200 duizend ‘kerkleden' leveren in Rotterdam jaarlijks een besparing tussen de 110 en 133 miljoen euro op door onder meer maatschappelijke hulpverlening. Vooral op het terrein van de psychosociale en maatschappelijke hulpverlening is de bijdrage van kerken en christelijke organisaties duidelijk aangetoond. De kerken bieden een breed scala aan activiteiten, zoals het bezoeken van ouderen, de opvang en ondersteuning van kwetsbare groepen (asielzoekers, verslaafden, daklozen) en telefonische hulpdiensten. Dit is niet zomaar een bijdrage in de marge, maar een wezenlijke structurele bijdrage die kerken en christelijke maatschappelijke organisaties bieden aan de samenleving. Een mooie erkenning van het werk dat al die vrijwilligers doen. Kerken zetten, volgens de onderzoekers, bovendien aan tot sociale cohesie. Binnen de kerken komen en werken mensen samen van verschillende leeftijden, culturen, huidskleuren en geboortelanden. Naar buiten toe hebben kerken een belangrijke uitstraling op de samenleving voor het bevorderen van ontmoetingen en duurzame relaties tussen bevolkingsgroepen in de wijk.

Het Tilburgs college zou dus niet minder maar juist meer waardering voor het kerkenwerk en het christelijk jongerenwerk moeten hebben. Dan kun je denken aan subsidie, maar dat hoeft niet altijd. Migrantenkerken leveren bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan inburgering en taalcursussen en zouden al geholpen zijn met goede huisvesting. Het debat zou zich meer moeten richten op de vraag hoe kerken en christelijke organisaties een structurele plek bij de uitvoering van de WMO en het jongerenwerk kunnen krijgen. Dan moet ook maar de idee uit de weg geruimd worden dat het in strijd zou zijn met het principe van scheiding van kerk en staat.

« Terug

Archief > 2009 > oktober

Geen berichten gevonden