Pas op voor politiseren van de jeugdzorg

woensdag 04 november 2009 16:36

Deze week zou je wel de week van de jeugdzorg kunnen noemen. Een ontzettend lastig en complex dossier. Een dossier die de volle aandacht van ons vraagt en waar we in de algemene beschouwing ook stevig op ingezet hebben. Toch moeten we de jeugdzorg wel in het licht blijven zien van het totale jeugdbeleid. Je kunt de discussie niet verengen tot wachtlijsten en parlementaire enquetes. En dat dreigt toch wel te gebeuren.

De week begon voor mij op donderdag met een lezing van Reinier Koppelaar over het jeugdbeleid. Het is goed om eens scherp te krijgen welke beleidsomslag er met het programmaministerie is gemaakt op het jeugdbeleid. Hier kan het lokale jeugdbeleid en de professionele jeugdzorg op gebouwd worden.

Toch werd met het uitkomen van het BMC rapport over de jeugdzorg pijnlijk duidelijk dat er nog een hoop werk te doen is. Daarom was het ook goed dat afgelopen maandag Coen Dresen, directeur van Tender jeugdzorg op bezoek was in de steunfractie. Coen is een toonbeeld van de bevlogenheid die er bij medewerkers in de jeugdzorg leeft. Hij schetste de ontwikkeling van de afgelopen jaren. Ook schetste hij de uitwerking van de beleidsomslag door het beleid van Rouvoet waardoor de verdere toestroom gestopt wordt door eerdere en slimmere interventie en door meer samenwerking met andere maatschappelijke partners, zoals de lokale Centra voor Jeugd en Gezin. Ook de aandacht voor preventie zal de groei vertragen.

Dit is toch een heel wat constructiever verhaal dan de kritiek van de oppositie in de kamer. Er moet nog ontzettend veel werk verzet worden maar bagatelliserend praten over het zorgveld en de beleidsomslag tot nu toe doet geen recht aan de werkelijkheid. Doen wij daar als fractie niet aan mee door scherpe vragen te stellen aan het college over het wegwerken van de wachtlijsten. Ik heb mezelf die vraag wel gesteld. Het is goed om jezelf geregeld te reflecteren.

Wij hadden en hebben daar de volgende redenen voor. De provincies moeten hun aanpak presenteren aan het ministerie hoe zij de wachtlijsten weg willen werken. Om onze controlerende taak uit te voeren is het van belang om als Staten goed zicht te houden op de maatregelen die worden genomen en welke effectief zijn om het oplopen van de wachtlijsten naar de toekomst toe te voorkomen. Als je een prestatieafspraak maakt en hier geld voor krijgt moet je die ook kunnen nakomen. Als dit niet lukt willen we dat tijdig weten. De ontwikkelingen van de laatste maanden baren ons in dat licht zorgen. Daarnaast wordt vanuit het college geregeld het signaal af gegeven dat als het kabinet zijn bezuiniging op de provincies doorzet het college dit te koste laat gaan van de jeugdzorg. De eerste stappen hiertoe zijn al door het college in de concept begroting met een bezuinigingsvoorstel van 8 miljoen en in het overleg met het IPO waar de samenwerking met de buurprovincies ter discussie wordt gesteld.

 We moeten uitkijken dat het debat over de jeugdzorg niet uitloopt op het onder druk zetten van elkaar over de rug van jongeren om. Wij zullen dan ook in de begrotingsbehandeling voorstellen om voor de komende vijf jaar rust in het zorgveld te krijgen door de begroting op peil te houden en de bezuiniging van 8 miljoen ongedaan te maken. De zorgaanbieders zeggen dan toe dat zij langjarig alle jongeren daarvoor kunnen helpen. Wat ons betreft besteden we dan maar wat minder aan sport en evenementen. Dat lijkt me toch niet zo een moeilijke keuze

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Archief > 2009 > november

Geen berichten gevonden