Openbaar vervoer landelijk gebied in beeld

Busvrijdag 27 november 2009 12:32

Op initiatief van de ChristenUnie-SGP en VVD fractie wordt er op 10 december een werkbezoek georganiseerd voor Provinciale Staten, om samen met gemeenten in West-Brabant na te gaan hoe het OV in het landelijk gebied verbeterd kan worden.

Tijdens dit werkbezoek worden de mogelijkheden verkend voor verbete-ring. Daarnaast willen de Staten een scherp beeld krijgen van de proble-matiek waar burgers tegenaanlopen als ze gebruik moeten maken van het openbaar vervoer in het landeljik gebied. Dit werkbezoek zal plaats-vinden in de regio Altena.

In dit werkbezoek komt het kleinschalig collectief vervoer in praktijk aan bod. Er is een uitgebreid palet aan reis/tariefmogelijkheden. Is dit praktisch uitvoerbaar én nog te communiceren met de klant?

Tijdens een busrit wordt de toegankelijkheid OV in landelijk gebied beproefd. In hoeverre is in het landelijk gebied de overstap van Wmo-vervoer naar (toegankelijk) OV mogelijk? Afstanden tot halten zijn groter, buurtbusjes niet toegankelijk, TKK niet toereikend.

Ook wordt er doorgesproken over de toekomstvastheid OV. Hoe voorko-men we een jojo-beweging en desinvesteringen? Dienstverlening wordt opgeplust, Tarief Kleine Kernen wordt ingevoerd, kunnen we erop aan dat die voorzieningen blijven? En: hoe zorgen we ervoor dat diverse ontwik-kelingen van gemeenten en provincie, bijv. op gebied duurzaam veilig, nieuwe voorzieningen, nieuwe lijnvoering, beter op elkaar afgestemd worden?

« Terug

Archief > 2009 > november

Geen berichten gevonden