Rode lijn in niet nakomen van afspraken

hoesmaandag 14 december 2009 09:41

Het college van Gedeputeerde Staten erkent dat zij het vertrouwen van de Staten met hun handelswijze op de proef stellen. “Dit kunnen wij niet ontkennen” aldus gedeputeerde Hoes. Ook gaf het Brabantse provinciebestuur toe er telkens weer moeite mee te hebben om afspraken met de volksvertegenwoordigers in Provinciale Staten na te komen. “Wij zien al langer een terugkerend patroon van het niet nakomen van afspraken en het onjuist informeren van de Staten. Deze zaak onderstreept dit nogmaals”, aldus Hermen Vreugdenhil

Het provinciebestuur deed de uitspraken tijdens het debat over de omstreden aankoop van grond door de provincie van Bouwbedrijf Heijmans. Ook bij die deal werden afspraken met Provinciale Staten niet nagekomen. Hoes denkt dat deze misser, waarvoor de provincie eerder al het boetekleed aantrok, niet op zichzelf staat. Volgens hem is het de rode draad in verschillende kritische rapporten van de Zuidelijke Rekenkamer over het beleid van het provinciebestuur.

De ChristenUnie-SGP fractie heeft naar aanleiding van deze kwestie in de afgelopen week de vertrouwensvraag ten aanzien van het college gesteld. (zie bericht eerder op de website). “Met de nadrukkelijke toezeggingen van het college dat de bezem er flink doorheen gaat vinden wij bij deze casus niet dat het vóltallige college moet opstappen. Ten aanzien van gedeputeerde Financiën hebben we wel grote vragen hoe de interne controle op financiële risico’s en mogelijke staatsteun is geborgd. Op dit punt zal er snel veel moeten veranderen. Ten aanzien van gedeputeerde Hoes die Rupp moest vervangen moet ik zeggen dat hij het verantwoordingsdebat zuiver heeft gevoerd. Hij had er ook voor kunnen kiezen om in lijn met de coalitiepartijen de zaak te verzachten. Hij kreeg hiervoor de munitie aangereikt, maar ging mee in onze lijn. Dit verdient niet een afrekening maar waardering. Ten aanzien van voormalig gedeputeerde Rupp hadden wij, als hij nog in functie was, een motie van wantrouwen ingediend”, aldus Vreugdenhil.

Hiermee is deel één van deze zaak behandeld maar het zwaard van damocles blijft boven het college hangen. “Er is namelijk ook afgesproken dat alle grondaankopen van het afgelopen half jaar worden beoordeeld op het navolgen van de spelregels. De uitkomsten hiervan en de komende rapporten over natuurcompensatie en de handelswijze Essent zullen ongetwijfeld het vuur doen oplaaien. We hebben een aantal zaken heel scherp
gesteld en bloot gelegd. Het college is zich hier ten volle van bewust en zal nu echt snel orde op zaken moeten stellen”, aldus Vreugdenhil.

Zie videofragment voor het interview van Hermen Vreugdenhil naar aanleiding van het debat.

« Terug

Archief > 2009 > december

Geen berichten gevonden