Bouwstop voor geiten- en schapenhouderijen

geitenmaandag 14 december 2009 10:29

Provinciale Staten van Brabant hebben in de Statenvergadering van 11 december per direct een bouwstop afgekondigd voor geiten- en schapenhouderijen. “Deze ingrijpende en rigoureuze maatregel is noodzakelijk omdat er onzekerheid bestaat of en wanneer de te nemen maatregelen effect sorteren. Wij kunnen niet anders dan ten volle onze verantwoordelijkheid nemen. Als de uitbraak niet dit jaar ingedamd wordt hebben we een gigantisch volksgezondheidsprobleem”, aldus Hermen Vreugdenhil.

De maatregel (voorbereidingsbesluit op grond van de Wet ruimtelijke ordening) is genomen in verband met de bestrijding van de Q-koorts, en is in lijn met de uitspraken van de ministers van LNV, VWS en deskundigen van het RIVM en geldt voor een half jaar. Binnen die tijd moet er een uitwerking plaatsvinden van de  milieu- en ruimtelijke ordeningsmaatregelen die nodig zijn om de Q-koorts te bedwingen. Dit zal gebeuren door een bepaling op te nemen in de Verordening ruimte en het aanpassen van de Provinciale milieuverordening. “Ik ben me ervan bewust hoe ingrijpend dit besluit is voor bedrijven die nu in onzekerheid verkeren en in hun voortbestaan worden bedreigd. Tot voor kort waren de geitenbedrijven een aaibare sector die in kernrandzones zonder veel tegenstand een plek kreeg. Wij kunnen nu echter geen enkel risico meer nemen. Hoe moeilijk en hard dit ook is voor de vele gezinnen die getroffen worden. De volksgezondheid staat voorop”, aldus Vreugdenhil.

Op grond van deze maatregel mogen gemeenten geen vergunning verlenen voor de bouw of uitbreiding van geiten- en schapenhouderijen. Tegen het besluit van Provinciale Staten is geen bezwaar en beroep mogelijk. Dit besluit is meer dan een tijdelijke bouwstop. De Staten van Brabant spreken met deze stap unaniem uit dat op basis van volksgezondheidsrisico’s (denk bijvoorbeeld ook aan de msra-bacterie) er vanaf nu eisen gesteld moeten worden aan zowel de locatie als concentratie van veebedrijven. “Deze maatregel betekent een kentering in het debat over intensieve veehouderij. De volksgezondheid zal vanaf nu een belangrijk uitgangspunt zijn bij de ruimtelijke ordening. Dat zet de gehele zonering zoals wij die kennen in Brabant en de haast automatische doorgroeimogelijkheden naar bedrijven van 2,5 ha. ter discussie. Daarnaast ligt de vraag fundamenteel op tafel waar de grens ligt van intensivering. Dat we eroverheen zijn gegaan is duidelijk!”, aldus Vreugdenhil

Meer informatie vindt u in het dossier q-koorts op de provinciesite.

« Terug

Archief > 2009 > december

Geen berichten gevonden