Molshopen in de sneeuw

molshopen in de sneeuwvrijdag 08 januari 2010 19:11

Na een heerlijke sneeuw- en ijsvakantie heb ik me weer vol energie op het Statenwerk gestort. Ik moet zeggen dat ik uitkijk naar een bijzonder politiek jaar waarin we voor een aantal grote dossiers staan. De herziening van het ruimtelijk beleid en de toekomst voor de veehouderij vroegen deze week volop de aandacht. De les van deze week: voor hulp aan de kleine kernen moet u bij de Staten zijn en een molshoop in de sneeuw biedt hoop voor de toekomst!

Afgelopen woensdag ben ik samen met de commissaris de hele dag op kennismakingsbezoek geweest in west-Brabant. De 19 gemeenten hadden een gevarieerd programma samengesteld wat startte met een kennismaking met de 19 burgemeesters. Ieder met hun eigen aandachtspunt die zij graag onder de aandacht van de Commissaris en de nieuwe gedeputeerde van Heugten wilden brengen. Het tekent de Commissaris, voorzitter van Provinciale Staten, dat hij bij dergelijke bijeenkomsten ook leden van Provinciale Staten nadrukkelijk wil betrekken. Zij zijn immers de baas in het provinciehuis aldus van de Donk. En zo is het maar net. Opvallend vaak werd er door de burgemeesters aandacht gevraagd voor de leefbaarheid in de kleine kernen. Fons Naterop, burgemeester in Aalburg, vroeg het het scherpst. “Zorg er samen met de gemeenten voor dat de dorpsontwikkelingsplannen, door de provincie geïnitieerd, ook zoals toegezegd in de uitvoering worden ondersteund.” Een prachtig punt voor me om op in te haken en onze rol als Staten te belichten. In de begrotingsbehandeling hebben we immers de bezuiniging van het college teruggedraaid en 8 miljoen extra vrijgemaakt om de uitvoering van de dorpsontwikkelingsplannen te ondersteunen. Met het nieuwe basisvoorzieningenniveau van het busvervoer in het landelijk gebied worden de kernen sinds 2010 veel beter bediend, een uitvoering van de ChristenUnie-SGP motie.

Overigens is het goed om de nieuwe gedeputeerde van Heugten te horen spreken over zijn visie op ruimtelijke ordening en de rol van de provincie hierin. Toch wel een omslag van beleid ten opzichte van voorganger Rüpp. Niet meer bouwen, bouwen, bouwen, maar vooral kleinschalige bouwprojecten ondersteunen. Aandacht voor de krimp. Meer ruimte voor verschillende partijen om mee te spreken in de regionale plannings overleggen. Je proeft direct een heel andere toonzetting, ik hoop dat hij die vast houdt en ook écht wil staan voor die beleidsomslag.

Vandaag was er een grote hoorzitting in aanloop naar het megastallendebat. Met een messcherp betoog opende Commissaris van de Donk de dag. Voer het debat vanuit de inhoud en in de volle breedte. Niet vanuit van te voren omarmde (doem)beelden, was zijn oproep. Een verslag van de dag kunt u vinden op www.brabant.nl/megastallendiscussie. Hier kunt u overigens ook zelf deelnemen aan het debat. Na een heel goede dag verzandde het in de middag toch in een aantal karikaturale beelden. Zo drong een dierenarts ons het beeld op dat er geen mol meer te vinden was op de Brabantse weilanden door het gebruik van diermedicijnen die via de mest op het land terecht komen. Een somber beeld, geen worm meer te vinden.

Op de terugreis naar huis toch maar eens stevig opgelet. En ja hoor. In de weilanden tussen Genderen en Dussen staken overal zwarte grondbulten boven de sneeuw uit. Let u zelf maar eens op. De mol is nog volop actief in onze Brabantse weilanden. Ik moest weer denken aan de woorden van onze commissaris. Niet debatteren vanuit beelden, houdt u bij de feiten.

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Archief > 2010 > januari

Geen berichten gevonden