Provincie Brabant gaat voor robuuste A27 met spoorlijn

trace a27maandag 18 januari 2010 11:16

De provincie Brabant maakt per direct een half miljoen vrij om het nieuwe tracé A27 ‘spoorlijnproof’ te maken. Dit bedrag is nodig om een precieze inschatting te maken van de voorinvesteringsmaatregelen. “Er hoeft nu niet meer gesteggeld worden over wie dat moet betalen. Dit onderstreept de daadkracht en wilskracht van de provincie om tempo te maken om een robuuste doorstroomas A27 te realiseren mét een spoorverbinding”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Op verzoek van de Statenfractie ChristenUnie-SGP, GroenLinks en VVD was er unanieme steun in de Statencommissie EMG om de aanbevelingen van de commissie Nijpels op te pakken en voor de uitwerking ervan de verantwoordelijkheid te nemen. Concreet betekent dat dat de provincie het voortouw neemt om het ‘niet onmogelijk maken van de spoorlijn’ te definiëren en voor het Brabants grondgebied samen met de gemeenten de hiervoor te nemen maatregelen (mede) voor te financieren. Het rijk heeft al eerder een bedrag van ca 60 miljoen toegezegd voor de uitvoering van de voorinvesteringsmaatregelen. Ook zal de provincie het initiatief nemen voor de oprichting van een regionale organisatie met als voorzitter de gedeputeerde mobiliteit. Daarnaast zal de provincie de spoorlijn goed in de gebiedsagenda Brabant en de provinciale structuurvisie verankeren.

 “In november was één van de kritiekpunten van de commissie Nijpels nog dat het regionale commitment aan het project onvoldoende is. Hier is in de afgelopen maanden hard aan gewerkt wat resulteerde in gezamenlijk pleidooi van wethouder Willems namens de gemeenten Breda, Oosterhout, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem. Een sterk staaltje van regionale samenwerking en een voorbeeld van hoe de provincie als middenbestuur haar waarde bewijst”, aldus Vreugdenhil.

« Terug

Archief > 2010 > januari

Geen berichten gevonden