Zo maken we het Eurlings wel heel gemakkelijk!

wilbert wilemsmaandag 18 januari 2010 14:37

De afgelopen week mag met recht de week van de A27 genoemd worden. De tracékeuze valt ongeveer gelijk met de gemeenteraadsverkiezing. De verbreding en verbetering van de A27 met al zijn keuzemogelijkheden voor bruggen, tunnels en spoor staat dan ook hoog op de politieke debatagenda. Toch is het de kunst om ondanks de verkiezingskoorts de juiste timing vast te houden en samen op te trekken. En dat is deze week goed gelukt!

Bij de presentatie door rijkswaterstaat werden afgelopen week de verschillende alternatieve tracés met hun positieve en negatieve effecten uiteengezet. Voor de ChristenUnie-SGP Statenfractie is het essentieel dat er voor een variant wordt gekozen die rekening houdt met het toekomstige spoor. De keus is nu aan de politiek. Echter, niet op provinciaal of lokaal niveau maar in Den Haag wordt die tracékeuze uiteindelijk gemaakt. Daarbij speelt het regionale draagvlak voor de uiteindelijke keuze wel een cruciale, zo niet doorslaggevende rol. Daarom is het van groot belang om als regio gezamenlijk op te trekken.

We stonden deze week dan ook voor twee timingsuitdagingen. Hoe krijgen we de regio vóór het te nemen tracébesluit op één lijn over de noodzaak van de spoorverbinding en hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat vervolgens de juiste tracékeuze wordt gemaakt. De bespreking van het rapport Nijpels afgelopen vrijdag in de Statencommissie EMG bood dat momentum om één front te vormen.

Het is smullen om als provinciaal politicus na vele maanden alle lijntjes in de Statencommissie bij elkaar te zien komen. Ernst Cramer die in Den Haag onophoudelijk de spoorlijn in de MIRT agenda verankert en de toezegging binnensleept dat het Rijk 60 miljoen meebetaalt aan de noodzakelijke extra grondverwerving. Wilbert Willems, wethouder van Breda, die een gezamenlijk spoorlijnfront weet te smeden van de vijf betrokken Brabantse gemeenten, Werkendam, Woudrichem, Geertruidenberg, Oosterhout en Breda. En de provincie die op ons verzoek dankzij dit front de regie pakt en bereid is de kosten van het onderzoek naar de voorinvesteringsmaatregelen onverkort voor haar rekening te nemen. Maximaal draagvlak en inzet vanuit de regio. Op deze wijze maken wij het de minister wel heel gemakkelijk. Chapeau voor de regio!

« Terug

Archief > 2010 > januari

Geen berichten gevonden