Provincie moet stoppen met grondspeculatie

hermen 1woensdag 20 januari 2010 11:24

Het Brabantse grondbeleid moet dringend worden gewijzigd. Als de provincie het grondbedrijf wil gebruiken als moneymaker zijn we fundamenteel verkeerd bezig. Dan krijg je vermenging van belangen. Daar moet je als provincie verre van blijven. De casus Heijmans en de verkoop van het MOB complex Tilburg zijn hier sprekende voorbeelden van. Het wordt hoog tijd dat er transparantie komt en dat behalve voor aankoop van grond ook regels komen voor de verkoop van grond.

Aanstaande donderdag bespreekt de commissie RM het onderzoeksrapport naar de grondverkopen. In de media is voornamelijk ingezoomd of de prijs wel correct is die betaald is voor de gronden. Eigenlijk is dit niet de kern van de discussie. In essentie gaat de discussie over de vraag of het grondbedrijf wordt ingezet om provinciale doelen, zoals door Provinciale Staten vastgesteld, te realiseren. Of dit in goede samenwerking met gemeenten gaat zoals vastgelegd in de 'Brabantcode. En of de provincie de grondprijs niet opdrijfd doordat de provincie zich nu ook meld als strategisch grondaankoper. Daarvoor zijn heldere spelregels nodig. Welke projecten willen we realiseren, hoe wordt de samenwerking met gemeenten daarbij vorm gegeven en wat is de juiste prijs. Juist op die onderdelen komt het provinciebestuur de spelregels niet na. Tot nu toe speculeert de provincie meer met de grond dan dan het realiseert. Met de poging om het MOB complex Tilburg buiten het zicht van de Staten om onder discutabele speculatie voorwaarden nog snel van de hand te doen in december geeft het college er blijk van dat er nog weinig gedaan is met de kritiekpunten uit de Staten.

Voor een provinciaal grondbedrijf is transparantie essentieel, controleerbaarheid door de Staten een absolute voorwaarde en de intentie om de door de Staten vastgestelde provinciale doelen te realiseren fundamenteel. Dat geld voor zowel de grondaankopen als de grondverkopen. We zullen de discussie stevig aangaan.

Zie hier voor de schriftelijke vragen over de verkoop van het MOB complex.

Zie hier voor de concept overeenkomst waar in de vragen naar wordt verwezen. 

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Archief > 2010 > januari

Geen berichten gevonden