Provincie moet stoppen met grondspeculatie

hermen 120-01-2010 11:24 20-01-2010 11:24

Het Brabantse grondbeleid moet dringend worden gewijzigd. Als de provincie het grondbedrijf wil gebruiken als moneymaker zijn we fundamenteel verkeerd bezig. Dan krijg je vermenging van belangen. Daar moet je als provincie verre van blijven. De casus Heijmans en de verkoop van het MOB complex Tilburg zijn hier sprekende voorbeelden van. Het wordt hoog tijd dat er transparantie komt en dat behalve voor aankoop van grond ook regels komen voor de verkoop van grond.

Aanstaande donderdag bespreekt de commissie RM het onderzoeksrapport naar de grondverkopen. In de media is voornamelijk ingezoomd of de prijs wel correct is die betaald is voor de gronden. Eigenlijk is dit niet de kern van de discussie. In essentie gaat de discussie over de vraag of het grondbedrijf wordt ingezet om provinciale doelen, zoals door Provinciale Staten vastgesteld, te realiseren. Of dit in goede samenwerking met gemeenten gaat zoals vastgelegd in de 'Brabantcode. En of de provincie de grondprijs niet opdrijfd doordat de provincie zich nu ook meld als strategisch grondaankoper. Daarvoor zijn heldere spelregels nodig. Welke projecten willen we realiseren, hoe wordt de samenwerking met gemeenten daarbij vorm gegeven en wat is de juiste prijs. Juist op die onderdelen komt het provinciebestuur de spelregels niet na. Tot nu toe speculeert de provincie meer met de grond dan dan het realiseert. Met de poging om het MOB complex Tilburg buiten het zicht van de Staten om onder discutabele speculatie voorwaarden nog snel van de hand te doen in december geeft het college er blijk van dat er nog weinig gedaan is met de kritiekpunten uit de Staten.

Voor een provinciaal grondbedrijf is transparantie essentieel, controleerbaarheid door de Staten een absolute voorwaarde en de intentie om de door de Staten vastgestelde provinciale doelen te realiseren fundamenteel. Dat geld voor zowel de grondaankopen als de grondverkopen. We zullen de discussie stevig aangaan.

Zie hier voor de schriftelijke vragen over de verkoop van het MOB complex.

Zie hier voor de concept overeenkomst waar in de vragen naar wordt verwezen. 

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Reacties op 'Provincie moet stoppen met grondspeculatie'

Brabants Dagblad 20 januari 2010
Geplaatst op: 20-01-2010 11:31 Quote
GRONDBELEID PROVINCIE - Statenlid: stop speculatie met gronden

De shopping mall in Tilburg en de Heijmansdeal zijn voorbeelden van grondspeculatie waar de provincie mee moet stoppen. Volgens het Brabantse statenlid Hermen Vreugdenhil moet het grondaan- en verkoopbeleid dringend worden veranderd.

door Ron Lodewijks DEN BOSCH - Het moet niet meer kunnen dat de provincie grond verhandelt om ontwikkelingen mogelijk te maken die op gespannen voet staan met haar eigen ruimtelijk beleid. Dat stelt het statenlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie/SGP) naar aanleiding van de gang van zaken met de shopping mall in Tilburg.
Hij heeft over deze kwestie een reeks indringende vragen op het provinciebestuur (GS) afgevuurd, met als doel de antwoorden hierop te betrekken bij het debat van volgende week vrijdag in Provinciale Staten over het door de Zuidelijke Rekenkamer sterk bekritiseerde grondbeleid.
Het stuit Vreugdenhil met name tegen de borst dat de provincie zich buiten elke politieke controle om manifesteert als grondspeculant, zoals bleek in de Heijmansdeal waar een scala aan gronden werd gekocht om het in financiële problemen verkerende Rosmalense aannemersbedrijf uit de brand te helpen. "Ik vind dat je het provinciale grondbedrijf zo niet moet inzetten. Op deze manier worden belangen met elkaar vermengd."
Als voorbeeld hiervan noemt het statenlid de overeenkomst die de provincie in 2008 sloot om het voormalige MOB-complex in Tilburg-Noord per 1 januari dit jaar voor zes miljoen euro te verkopen aan de gemeente Tilburg. Het doel hiervan was in eerste instantie om in dit bosgebied een shopping mall te vestigen. Dit winkelparadijs is inmiddels van de baan. Als daar andere bebouwing dan een bedrijventerrein zou komen, streek de provincie nog eens zes miljoen op. Mocht op de plek van het mobilisatiecomplex woningbouw mogelijk worden, dan moest de gemeente dit terrein volgens het koopcontract terugverkopen aan de provincie. Die zou daar vervolgens een veelvoud mee kunnen verdienen door de uitgifte van bouwkavels voor landhuizen. Met de opbrengst hiervan moet de provincie haar investeringen van honderden miljoenen in sloop van stallen terugverdienen. Deze deal werd te elfder ure afgeblazen door het gemeentebestuur van Tilburg, dat hiervoor gebruik maakte van een ontbindende voorwaarde. Inmiddels wordt weer onderhandeld over het MOB-complex waarbij Tilburg er financieel beter uit wil springen. Volgens Vreugdenhil is het hoog tijd dat er 'behalve voor aankoop ook regels voor grondverkoop komen'.
CialisLum
Geplaatst op: 25-04-2017 23:33 Quote
cialis pills cost in india

<a href=http://genericialis10mg.com/>cialis online</a>

<a href="http://genericialis10mg.com/">buy cheap cialis</a>

il cialis al sicuro per donne
Nieuw bericht