Brabant, voor de wind ermee!

amercentraledinsdag 26 januari 2010 15:32

Sommige dingen kloppen gewoon niet. Voelen vreemd aan. Zo werd gisteren de expertmeeting masterplan energie gehouden in de Amercentrale van Essent. De Amercentrale die in Brabant het icoon geworden is van de verkoop Essent waarmee de grip op energie uit handen is gegeven. Of de directeur van Telos, centrum voor duurzaamheidsvraagstukken, die de provincie adviseert om het duurzaamheidsakkoord met het rijk maar deels na te komen.

Ik mocht zelf de Staten vertegenwoordigen bij de tafel over het thema wind. Een volle tafel vol getergde mensen. Zij hadden met mij in de inleiding van Hans Mommaas van Telos nog te horen hadden gekregen dat wind passé was. Niet innovatief, geen draagvlak voor en niet bijdragend aan de transitieopgave. Dit ondanks dat de provincie zich heeft vastgelegd aan het landelijke windakkoord en de afspraak om in 2020 20% duurzame energie te realiseren. Hier hebben we met het volle verstand als provincie voor getekend en ik sta dan ook helemaal achter die handtekening. En gelukkig met mij de hele tafel. 

Ik heb Telos, en in het bijzonder Hans Mommaas heel hoog zitten als het gaat om duurzaamheidsvraagstukken maar hier slaan ze de plank toch stevig mis. We hebben gewoonweg niet meer de tijd om enkel maar langetermijnplannen voor 2040 te maken. Op korte termijn zal er een hoop moeten gebeuren. En wind is daarbij onmisbaar om de doelstelling te halen. Bovendien is niets zo gemakkelijk in de politiek dan doelen stellen waarop je voor de realisatie daarvan niet meer kan worden aangesproken. We moeten nú onze verantwoordelijkheid nemen en onze handtekening waarmaken. En dat gevoel werd unaniem gedeeld door alle ‘experts’ aan de windtafel. Over draagvlak gesproken!

Het was overigens bijzonder om te merken hoe de aanwezige  provinciale ambtenaren zich vrij voelden om hun hart te laten spreken. De oproep tot provinciale regie om windenergie te stimuleren en faciliteren ook door hen van harte ondersteund werd. Toch bereiken die geluiden ons als Staten niet. De filter van het college, gesteund door CDA en VVD zorgt er telkens weer voor dat er een rem op windenergie wordt gezet. Het wordt nu toch hoog tijd dat de provinciale politiek zich helder uitspreekt. Ik zal er niet in berusten dat dit onderwerp maar doorgeschoven blijft worden. Ik ben niet de politiek ingegaan om onderwerpen voor mij uit te schuiven maar om keuzes te maken. De ChristenUnie-SGP fractie loopt daarbij niet weg voor moeilijke keuzes. Al helemaal niet als ze noodzakelijk zijn voor het behoud van natuur en milieu.

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Archief > 2010 > januari

Geen berichten gevonden