'A27 mag spoor niet verhinderen'

trein_spoor_61009-02-2010 00:46 09-02-2010 00:46

DEN BOSCH - De op handen zijnde verbreding van de snelweg A27 tussen Breda en Utrecht mag de aanleg van een spoorlijn tussen beide steden niet onmogelijk maken.

Dat vinden Provinciale Staten van Brabant, die zich in een unaniem aanvaarde motie hebben uitgesproken voor reservering van de ruimte voor deze nieuwe spoorlijn die pas ná 2020 mogelijk wordt aangelegd.

Een interprovinciaal overlegorgaan moet bewerkstelligen dat de spoorlijn behalve in Brabant, ook in Utrecht en Zuid-Holland planologisch wordt veiliggesteld, aldus de motie die werd ingediend door ChristenUnie/SGP. Bron: Brabants Dagblad

« Terug

Reacties op ''A27 mag spoor niet verhinderen''

BN de Stem, 8 februari
Geplaatst op: 09-02-2010 13:51 Quote
Overleggroep moet toezien op spoor naast A27

BREDA - De provincie Noord-Brabant richt een overleggroep op die erop gaat toezien dat na de aanpak van de A27 de mogelijkheden voor de aanleg van een spoorlijn langs deze rijksweg blijven bestaan.

Pogingen van Breda, Oosterhout en de provincie om gelijktijdig met de reconstructie van de A27 een spoorlijn tussen Breda en Utrecht aan te laten leggen, mislukten vorig jaar.
Een door minister Eurlings (verkeer) ingestelde commissie onder leiding van Ed Nijpels kwam tot de conclusie dat zo'n spoor op korte termijn technnisch en financieel niet haalbaar is. Maar op langere termijn, na 2020, is zo'n lijn wel gewenst, oordeelde de commissie. Eurlings nam die conclusies over. In de overleggroep krijgen behalve Noord-Brabant ook andere provincies en gemeenten als Breda zitting.

februari 8, 2010
Nieuw bericht