Dit binne deikoersen. Wy prate hjir ien of twa kear yn 'e wike oer

spaarvarken%20met%20stethoscoop23-02-2010 15:52 23-02-2010 15:52

Ik schreef eerder over de korting die op de provincie afkomt en de onderhandelingen die hier in IPO verband over plaatsvinden. De Friese bestuurders vinden het nu nodig om de onderhandelingen via de media te spelen. Laat ik de Friese vreugde dan maar meteen verstoren. Met dit bedrag gaan de Staten van Brabant zeker niet akkoord. Dit IPO voorstel gaat geen Brabantse en dus geen unanieme steun krijgen. Blijft over dat het Rijk dan maar de knoop door moet hakken. Ik hoop dat ze dat nog met het ‘nieuwe’ kabinet gaan doen. Daar heb ik meer vertrouwen in.

Bijgevoegd artikel geeft overigens wel een goede stand van onderhandelingszaken. Pas op, in het krantenartikel staan wat vreemde zinnen. Met een beetje fantasie valt de boodschap te ontrafelen.

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Reacties op 'Dit binne deikoersen. Wy prate hjir ien of twa kear yn 'e wike oer'

Leeuwarder Courant 22 februari
Geplaatst op: 23-02-2010 15:56 Quote
Rijkskorting treft Fryslân minder hard


LEEUWARDEN - Fryslân wordt waarschijnlijk veel minder zwaar getroffen door rijksbezuinigingen dan eerder gedacht.

In de jongste berekeningen tellen oppervlakte en kilometers te onderhouden wegen en waterwegen zwaarder mee dan inwonertal. Dat is gunstig voor plattelandsprovincies.

De grootste klappen krijgen rijke provincies met veel inwoners.

Het vermogende Noord- Brabant zou volgens de rekenmodellen zichzelf moeten bedruipen en helemaal niets meer ontvangen uit het provinciefonds.

Verder zitten Overijssel, Gelderland, Limburg en in mindere mate Noord-Holland ruim in de jas.

Daarna komt 'middenmoter' Fryslân. Het krijgt momenteel EUR106 miljoen uit de rijksruif. Dat is 8,5 procent van het provinciefonds ter waarde van EUR1,25 miljard.

Het ministerie van financien haalt volgend jaar EUR300 miljoen uit het fonds, zodat de twaalf provincies nog maar EUR950 miljoen hebben te verdelen.

Het Friese provinciebestuur gaat daarom uit van een korting van ruim EUR25 miljoen. Het gaat dus terug van EUR106 miljoen naar EUR81 miljoen. De definitieve korting voor latere jaren zal echter veel gunstiger uitpakken door het gebruik van 'plattelandvriendelijke' parameters.

In de berekening die het positiefst uitvalt krijgt Fryslân na 2011EUR79 miljoen en zou de korting dus op een paar miljoen na van de baan zijn. In het meest negatieve model moet de provincie bovenop de EUR27 miljoen van volgend jaar nog eens EUR10 miljoen inleveren.

De provincies onderhandelen over de bedragen in het Interprovinciaal Overleg (IPO). Behalve een financiële verdeling moeten ze het rijk ook voorleggen welke taken ze voor dit geld uitvoeren. Komen ze er niet uit, dan hakt 'Den Haag' de knoop door. Dat schermde aanvankelijk met halvering van het provinciefonds.

Gedeputeerde Sjoerd Galema, tevens voorzitter van de IPO-commissie financiën, bevestigt de stand van zaken.

Maar hij rekent zich nog niet rijk. ,,Dit binne deikoersen. Wy prate hjir ien of twa kear yn 'e wike oer. De oare provinsjes lizze harren der net samar by del, want de ferskillen binne grut.

Der komt yn alle gefallen noch in 'bestuurlijke correctie'.''

Bovendien kan de minister van financiën met nieuwe kortingen komen. Die hoopt Galema af te wenden door een doorwrocht takenpakket te presenteren.

,,It moat 'leaner' en 'meaner'.

De totale oerheid moat minder jild fergrieme mei bestjoerlike drokte.''
Nieuw bericht