Gemeenten nemen regie reconstructie over

varkenwoensdag 24 februari 2010 17:13

Gemeenten zijn het gedraal van de provincie zat. Gemeenten als Haaren, Reusel nemen nu hun eigen verantwoordelijkheid om de omvang van de bouwblokken voor intensieve veehouderijen te beperken tot 1,5 hectare. Reusel hanteert voorlopig die beperking tot 1,5 hectare ook voor de landbouwontwikkelingsgebieden. Boekel kan niet leven met het geplande aantal nieuw te vestigen bedrijven. Ik verwacht dat dit de eerste gemeentelijke voorbeelden in een lange rij zullen zijn die met een voorbereidingsbesluit ingrijpen. Tegen de reconstructie afspraken in. Ik geef ze groot gelijk!

Wat al langer rondzoemt in diverse Brabantse gemeentehuizen wordt nu zo vlak voor de verkiezingen ook concreet gemaakt. Vlak voor de provinciale discussie over megastallen die vanavond begint, moet dit de Staten toch aan het denken zetten. Is de uitvoering van de reconstructie door de provincie adequaat geweest? Het antwoord van de gemeenten is duidelijk. De problematiek is hun tot over de lippen gestegen. Leefbaarheid, natuur en gezondheid staan in de gemeenten onder druk. En dit mag de provincie zich aanrekenen. In de afgelopen jaren is er tot nu toe vooral extra ruimte gecreëerd voor nieuwvestigingen of uitbreidingen bij stoppende bedrijven. Milieuvergunningen van stoppende bedrijven werden vaak niet ingetrokken. De verplaatsingen van bedrijven die te dicht bij natuur zitten is nauwelijks van de grond gekomen. Het aantal dieren is enkel toegenomen.

Vanuit Nederland wordt in de komende weken naar Brabant gekeken. Wordt de intensieve veehouderij in de IV provincie bij uitstek, Brabant, beperkt? Het zit er dicht tegenaan. Dit beleid wordt in de Staten nu nog enkel gesteund door CDA en VVD. Deze twee partijen hebben een meerderheid van één zetel. Al de andere partijen pleiten voor een ommezwaai in de uitvoering van de reconstructie. Gedeputeerde van Heugten is in woorden al om. Hij heeft dit groots in de kranten laten optekenen. De adder zit hem echter in de vertaling van die woorden. Hij wil dit niet in juridisch harde regels vastleggen. Ruimte bieden voor ‘maatwerk’ en uitzonderingen door GS te bepalen is zijn devies. In de afgelopen jaren hebben we kunnen zien wat hiervan de consequenties zijn in de uitvoering. Er worden scherpe keuzes gevraagd van de Staten en anders zullen steeds meer gemeenten zich onttrekken van de afspraken gemaakt in de reconstructie.

Hoewel u nu bezig bent met de gemeentelijke verkiezing en wellicht ook al de landelijke wordt in de komende week in het Brabantse provinciehuis al vooruitgekeken op de provinciale verkiezing in 2011. Met een zeer kleine verkiezingsnederlaag voor CDA en/of VVD volgend jaar zal er een meerderheid in de Staten ontstaan om het IV beleid fors aan te scherpen. De vraag ligt dan ook morgen voor of CDA en VVD halsstarrig volharden in het verleden of bereid zijn om mee te denken om het beleid fundamenteel aan te passen. Zo niet dan moeten de gemeenten nog een jaar volhouden en is de inzet van de verkiezingen volgend jaar helder. Ik hoop niet dat het zover moet komen maar als het moet durf ik die uitdaging wel aan.

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Archief > 2010 > februari

Geen berichten gevonden