Gemeenten nemen regie reconstructie over

varken24-02-2010 17:13 24-02-2010 17:13

Gemeenten zijn het gedraal van de provincie zat. Gemeenten als Haaren, Reusel nemen nu hun eigen verantwoordelijkheid om de omvang van de bouwblokken voor intensieve veehouderijen te beperken tot 1,5 hectare. Reusel hanteert voorlopig die beperking tot 1,5 hectare ook voor de landbouwontwikkelingsgebieden. Boekel kan niet leven met het geplande aantal nieuw te vestigen bedrijven. Ik verwacht dat dit de eerste gemeentelijke voorbeelden in een lange rij zullen zijn die met een voorbereidingsbesluit ingrijpen. Tegen de reconstructie afspraken in. Ik geef ze groot gelijk!

Wat al langer rondzoemt in diverse Brabantse gemeentehuizen wordt nu zo vlak voor de verkiezingen ook concreet gemaakt. Vlak voor de provinciale discussie over megastallen die vanavond begint, moet dit de Staten toch aan het denken zetten. Is de uitvoering van de reconstructie door de provincie adequaat geweest? Het antwoord van de gemeenten is duidelijk. De problematiek is hun tot over de lippen gestegen. Leefbaarheid, natuur en gezondheid staan in de gemeenten onder druk. En dit mag de provincie zich aanrekenen. In de afgelopen jaren is er tot nu toe vooral extra ruimte gecreëerd voor nieuwvestigingen of uitbreidingen bij stoppende bedrijven. Milieuvergunningen van stoppende bedrijven werden vaak niet ingetrokken. De verplaatsingen van bedrijven die te dicht bij natuur zitten is nauwelijks van de grond gekomen. Het aantal dieren is enkel toegenomen.

Vanuit Nederland wordt in de komende weken naar Brabant gekeken. Wordt de intensieve veehouderij in de IV provincie bij uitstek, Brabant, beperkt? Het zit er dicht tegenaan. Dit beleid wordt in de Staten nu nog enkel gesteund door CDA en VVD. Deze twee partijen hebben een meerderheid van één zetel. Al de andere partijen pleiten voor een ommezwaai in de uitvoering van de reconstructie. Gedeputeerde van Heugten is in woorden al om. Hij heeft dit groots in de kranten laten optekenen. De adder zit hem echter in de vertaling van die woorden. Hij wil dit niet in juridisch harde regels vastleggen. Ruimte bieden voor ‘maatwerk’ en uitzonderingen door GS te bepalen is zijn devies. In de afgelopen jaren hebben we kunnen zien wat hiervan de consequenties zijn in de uitvoering. Er worden scherpe keuzes gevraagd van de Staten en anders zullen steeds meer gemeenten zich onttrekken van de afspraken gemaakt in de reconstructie.

Hoewel u nu bezig bent met de gemeentelijke verkiezing en wellicht ook al de landelijke wordt in de komende week in het Brabantse provinciehuis al vooruitgekeken op de provinciale verkiezing in 2011. Met een zeer kleine verkiezingsnederlaag voor CDA en/of VVD volgend jaar zal er een meerderheid in de Staten ontstaan om het IV beleid fors aan te scherpen. De vraag ligt dan ook morgen voor of CDA en VVD halsstarrig volharden in het verleden of bereid zijn om mee te denken om het beleid fundamenteel aan te passen. Zo niet dan moeten de gemeenten nog een jaar volhouden en is de inzet van de verkiezingen volgend jaar helder. Ik hoop niet dat het zover moet komen maar als het moet durf ik die uitdaging wel aan.

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Reacties op 'Gemeenten nemen regie reconstructie over'

Andrea
Geplaatst op: 24-02-2010 17:27 Quote
Hallo Hermen.

Prachtig stuk en je hebt helemaal gelijk!
Bedankt hiervoor.

Brabants Dagblad 24 februari
Geplaatst op: 24-02-2010 17:44 Quote
Reusels verzet tegen komst van superboeren

reusel - De Reuselse gemeenteraad heeft gisteren met een voorbereidingsbesluit het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Hulsel-Bladel op slot gegooid. De raad zocht naar mogelijkheden om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Gisteravond werd lang gebakkeleid over de wijze waarop dat zou kunnen. De raadsleden vonden elkaar uiteindelijk in een voorbereidingsbesluit met de vermelding dat bouwblokken boven de 1,5 hectare niet gewenst zijn. In het LOG Hulsel-Bladel liggen diverse aanvragen voor bedrijven van drie hectaren.
Ad Hoeven
Geplaatst op: 24-02-2010 20:06 Quote
Beste Hermen,

Dank je voor deze heldere stellingname. Ik hoop dat het tij zich ten goede keert. Echter is mijn hoop gisteren een flink stuk gekrompen na het bijwonen van de raadsvergadering in Oirschot. Hier lag ter stemming de uitvoeringsstrategie voor de LOG gebieden Stille Wille en
Langereijt. Onder druk van interim wethouder Kerkhfo van CDA huize, liepen onze raadsleden als makke schapen achter deze herder aan, met uitzondering van de fractie van Dorpsvisie, de terecht de gevaren blootlegde van het integraal overnemen van deze uitvoeringsstrategie , die volledig de weg van reconstructiwet volgt. Dit is niet verwonderlijk , want dhr. Kerkhof is lid geweest van de reconstructiecommissie die aan oorsprong stond van dit door de tijd ingehaald gedrocht. Een overwinning in Oirschot staat natuurlijk prachtig op zijn cv voor het CDA, en laat zien dat er nog tenminste 1 gemeenteraad in Brabant is die zo stom kan zijn om onverkort de reconstructie te volgen. Laten we hopen dat Oirschot een uitzondering blijft, maar ik houd mijn hart vast voor wat ons als inwoners van het monument in het groen te wachten staat nu de deur wagenwijd open komt te staanvoor allerlei IV mega activiteiten.
Omroep Brabant 24 februari
Geplaatst op: 24-02-2010 20:48 Quote
Raad van State haalt streep door plannen Brabants buitengebied

DEN HAAG - De Raad van State heeft een streep gehaald door een groot aantal reconstructieplannen van het buitengebied in Brabant. Volgens het rechtsorgaan is te weinig rekening gehouden met de bescherming van flora en fauna.

De Raad van State verwijt Provinciale Staten van Brabant en de ministers van Landbouw en VROM dat ze onzorgvuldig zijn geweest.

Onder meer de Brabantse Milieufederatie en Stichting Belangenplatform de Malpie in Valkenswaard hadden de zaak aanhangig gemaakt bij de Raad van State.
http://www.omroepbrabant...bants+buitengebied.aspx
liesbeth schellekens
Geplaatst op: 24-02-2010 23:32 Quote
Bedankt voor deze woorden en steun.
We hopen dat CDA en VVD ook die wijsheid en inzicht krijgen.
We zijn erg benieuwd donderdagavond!
Succes.
Nieuw bericht