Ruimtereservering spoorlijn Breda-Utrecht breed gedragen

trein1vrijdag 26 februari 2010 14:41

Zowel de bestuurlijke als maatschappeiljke adviesgroep verbreding A27 schaart zich volledig achter ruimtereservering voor de spoorlijn Breda-Utrecht. De Provincie Noord-Brabant neemt in overleg met alle gemeenten en provincies langs het hele traject hiervoor het initiatief. Hiermee wordt de motie ingediend door de ChristenUnie-SGP Statenfractie tot uitvoering gebracht!

De bestuurlijke adviesgroep (BAG) pleit bij Rijkswaterstaat voor een trace waarin het niet onmogelijk maken van eventuele spoorlijn tussen Breda en Utrecht uitgangspunt is. Om een goed beeld te krijgen van de maatregelen die moeten worden getroffen en de ruimte die moet worden gereserveerd om een spoorlijn in de toekomst niet onmogelijk te maken, dient in de ogen van de BAG ook te worden gekeken naar de rivierkruisingen, de knooppunten, de potentiële stationslocaties, kruisende verbindingen en de boogstralen van de A27 (in het hele tracé). Een studie hiernaar mag echter naar mening van de BAG op geen manier de tweede fase van de MER vertragen.

De BAG adviseert dan ook om in lijn met het rapport van de Commissie Spoor A27 (november 2009) de komende periode te benutten voor een goed onderbouwde studie om ruimte te reserveren voor een spoorlijn. De Provincie Noord-Brabant neemt in overleg met alle gemeenten en provincies langs het hele traject hiervoor het initiatief. Hierbij wordt een beroep gedaan op de kennis die bij RWS en Prorail aanwezig is.

De Provincie Noord-Brabant gaat hiervoor een regionaal overleg orgaan initiëren om te verankeren dat aanleg van de spoorlijn Breda-Utrecht langs de A27 in de toekomst mogelijk blijft.

Door te kiezen voor deze benadering gaat geen tijd verloren en bestaat bij de start van de tweede fase van de MER een gedetailleerd inzicht in de locaties waar mogelijk ruimte moet worden gereserveerd of maatregelen moeten worden getroffen om een spoorlijn in de toekomst niet onmogelijk te maken.

« Terug

Archief > 2010 > februari

Geen berichten gevonden