Spektakel op de publieke tribune

Advertentie_CONOVdinsdag 02 maart 2010 13:27

De provinciale politiek is niet altijd een spektakelstuk. Behalve als het gaat over iets wat de burgers direct raakt. Bijvoorbeeld de megastallen of het busvervoer. Dan stroomt de publieke tribune in twee dagen tijd zelfs twee keer vol. Dan wordt je als Statenlid op straat aangesproken en stroomt de mailbox vol. En dat zijn ze in het provinciehuis niet helemaal gewend bleek wel weer.

Het voorbereidende commissiedebat over de megastallen werd ingeluid door enkele insprekers. Betogen vol verve en emotie, luid ondersteunt door de publieke tribune. Complimenten aan de tribune die zich vervolgens tijdens de ‘discussie’ vorstelijk gedroegen. Het jammere was echter dat er nauwelijks discussie op gang kwam. Het CDA hield het bij wat complimenten en een enkel technisch vraagje voor de vorm. De VVD gaf al wat meer bloot van hun denkrichting en wil van het college weten of al die LOG’s nog wel nodig zijn (retorisch bedoeld waarschijnlijk). De PvdA heeft uit de Leuvenreis opgepikt dat we terug moeten naar 12 LOG’s, en verder niet meer dan 1,5 ha bouwblok. Uitgedaagd door een inhoudelijke bijdrage van onze fractie verscholen de partijen zich achter procedures. Je zou zeggen, een uitgelezen avond om als provinciale politici volledig transparant elkaar te bevragen voor het oog van het volk. De tribune stroomde dan ook net zo snel weer leeg. De interesse voor overige onderwerpen was direct verdwenen. Gemiste kans.

Volgende dag een herkansing. De SP had de inkortingen van de busroutes in Udenhout geagendeerd. En als er één onderwerp is wat de burger direct raakt en in contact brengt met het provinciebestuur is het wel het busvervoer. Wederom volle tribunes. Gloedvolle betogen, emotionele oproepen. Terecht dat wij hier dan ook geregeld over spreken. En toch wordt dat niet zo op prijs gesteld door het college. Zij verschuilen zich maar al te graag achter de redenatie dat dit uitvoeringskwesties zijn die aan het college zijn. Maar op de vraag waarom de ene gedeputeerde geld steekt in het aanleggen van drempels op de busroute en de andere gedeputeerde de buslijn schrapt omdát er teveel drempels zijn komen te liggen bleef het stil. Evenals op de vraag of dat de ene gedeputeerde meehelpt aan het realiseren van een woonvoorziening waarvan de bewoners werken in een werkvoorziening in de stad maar de andere gedeputeerde vervolgens de bushalte voor hun deur schrapt waardoor ze 15 minuten moeten lopen naar de dichtstbijzijnde halte. Het blijkt telkens weer dat deze geluiden ‘van de straat’ maar moeizaam het provinciehuis bereiken. Dan is het alleen maar goed werk van de Staten dat ze die geluiden toch stevig en inhoudelijk weten in te brengen in de commissiedebatten. Ook wij doen dat geregeld.

GS overlegt vooral met het Reizigersoverleg Brabant en te weinig met direct betrokkenen. Een mooi staaltje hiervan was de inhoud van een mail van het ROB die ons eigenlijk niet had mogen bereiken. Enkel bedoeld voor GS terwijl de Staten hier een oordeel over werd gevraagd. Het ongerief was ook merkbaar bij de insprekers, lokale OV platform in Tilburg, die zich niet door het ROB serieus genomen voelde en dat ook uitspraken. Met tot gevolg dat beide partijen elkaar verbaal in de haren vlogen op de publieke tribune.

Normaal gesproken moeten de politici zorgen voor spektakel. Nu keken wij eens vanuit de vergaderzetels naar het spektakel op de publieke tribune. Het kan verkeren!

 

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Archief > 2010 > maart

Geen berichten gevonden