Leefbaarheid: een zetje voor het college, een standje voor de gemeenten

leefbaarheidmaandag 08 maart 2010 14:33

Eén van de uithangborden van het huidige college is het versterken van de leefbaarheid in de dorpen. Een doelstelling die wij van harte onderschrijven. Maar als het op uitvoering aankomt dan heeft dit college toch telkens weer een zetje nodig. Een zetje dat ik met liefde telkens weer geef. Maar vandaag ook met een standje naar de gemeenten.

Al eerder hebben wij ons met succes hard gemaakt om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren door een beter busvervoer in het landelijk gebied. De komende maanden zult u ons actief zien in een betere uitvoering van de integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP).  

Om de zichtbaarheid van de provincie hierbij te vergroten koos het college er heel bewust voor om bij de subsidieregeling IDOP een beperkt aantal projecten met een grote omvang (1 miljoen) ook daadwerkelijk te financieren. De ChristenUnie-SGP fractie is niet in deze lijn meegegaan. In april 2008, bij de vaststelling van de IDOP uitgangspunten hebben wij een amendement ingediend om het aantal uit te voeren IDOP’s, inclusief het budget hiervoor, fors te verhogen. Dit amendement werd weggestemd door de coalitie. “Laten we eerst maar eens kijken hoe het loopt, dan kunnen we altijd nog de doelstellingen omhoog bijstellen”, aldus het college. Ook het voorstel om niet enkel projecten van minimaal 1 miljoen maar juist meer kleinere projecten te ondersteunen werd verworpen. “Dat zou de zichtbaarheid van de provincie niet ten goede komen”, aldus het college.

Afijn, op grote schaal zijn gemeenten, gestimuleerd door de provincie, aan de slag gegaan met het opstellen van de plannen. Toen al zag je aankomen dat binnen het budget met de forse omvang per subsidie er maar enkele projecten gerealiseerd konden worden. En nu zijn de rapen gaar. Gemeenten zijn boos omdat de subsidiepot leeg is. Net terwijl veel gemeenten hun plannen en hun subsidieaanvraag aan het afronden zijn. “het kan en mag niet zo zijn dat de subsidiekraan dicht gedraaid wordt terwijl er nog zo veel aanvragen volop in de voorbereiding zitten. Dit krijgt wat ons betreft de kwalificatie: onbehoorlijk”, aldus de gezamenlijke west-Brabantse gemeenten.

Waar de opzet was om de zichtbaarheid van de provincie te vergroten is het effect nu een sneer van onbehoorlijk bestuur. Tel uit je verlies.

Maar ook de gemeenten moeten niet met oogkleppen op achter de wortel van de provincie aanrennen. Als ze me een brief sturen met als één van de argumenten dat er “in de voorbereiding met behulp van (dure) externe bureaus en het organiseren van participatiebijeenkomsten met de bewoners van de diverse kernen verwachtingen zijn gecreëerd”, is er ook iets mis met hun eigen verwachtingenmanagement. Dure bureaus maken op mij weinig indruk, eerder het tegengestelde. Participatiebijeenkomsten zijn er niet enkel voor om subsidie veilig te stellen maar dienen hopelijk een breed gemeentelijk leefbaarheidsdoel.

Ik pik het signaal van de gemeenten echter wel op. Al eerder hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering van de subsidieregeling, ik zal ze aanvullen waar nog nodig.

Ook zullen wij een voorstel doen om extra middelen vrij te maken voor de uitvoering van de IDOP’s. Financieel deugdelijk onderbouwd. Maar daar hoort wel een andere aanpak bij. Niet enkel grote projecten maar vooral ook kleinere honoreren. We hebben ons lesje hopelijk geleerd. En wat mij betreft zonder dure bureaus.

« Terug

Archief > 2010 > maart

Geen berichten gevonden