Politiek en gezin, een prima combinatie

gezinmaandag 15 maart 2010 16:40

De tweede week van maart zal de boeken ingaan als de week van het gezin. Begon de week nog met het afscheid van Robin van Gaalen, coach van de waterpoloërs vanwege … het gezin. Al rap volgden Guus Vogels (doelman hockeymannen) en onderbraken Eurlings en Bos hun politieke carrière om meer tijd te maken voor … het gezin. In Brabant konden we dan ook niet achterblijven en hebben we de toekomst van onze kinderen en de agrarische gezinsbedrijven centraal gesteld.

Deze week bespraken we met de klankbordgroep masterplan energie de vorderingen. Waar de focus eerst vooral gelegd werd op innovatie en maatregelen op de lange termijn is het tij nu gekeerd. Er is breed draagvlak om de doelstelling: 20 % duurzame energie in 2020 minimaal waar te maken. En waar mogelijk met een plus. Belangrijk om zo onze verantwoordelijkheid te nemen naar de toekomst toe. Om de aarde niet uit te putten maar juist met zorgvuldig te beheren voor onze kinderen en kleinkinderen. Rentmeesterschap. En dat betekent inderdaad ook dat er stevig ingezet zal worden op windenergie om de doelstelling op de korte termijn te realiseren. De neuzen staan in de juiste (wind)richting gekeerd.

Met collega Statenleden, waterschappers en gedeputeerden van de ChristenUnie hebben we van de week gesproken over mogelijke wijzigingen in de bestuurlijke inrichting van Nederland. De bezuinigingen waar we voor gesteld staan vragen ook om een andere inrichting van de overheid. De bijeenkomst vormt de input voor het landelijk verkiezingsprogramma. Ik moet zeggen dat de uitkomsten een heel stevige en sterke visie hebben opgeleverd . Wat nog wel de nodige discussie opleverde was de rol van het sociale domein van de provincie. Heeft de provincie zo nog wel een profiel waar onze Christenlijk sociale boodschap in landt? Blij was ik met de hartenkreet van één van de gedeputeerden. Wij zijn een veel bredere partij dan enkel jeugd en gezin. Juist in de natuurlijke taakvelden van de provincie, ruimtelijke ordening, infrastructuur, economie en natuur kunnen we ons profiel meer dan voortreffelijk neerzetten.

In de discussie over de megastallen staat het agrarisch gezinsbedrijf centraal. We hebben afgelopen week forse stappen gezet om tot een goed voorstel te komen waarin de landbouw in Brabant toegroeit naar een duurzame veehouderij met marktperspectief en maatschappelijke waardering. Ik verwacht dat we in de Statenvergadering van vrijdag aanstaande een fundamenteel besluit zullen nemen voor die andere koers. Een koers waarin we in Brabant volop de ruimte willen bieden voor het agrarisch gezinsbedrijf maar de grootschalige ontwikkelingen afremmen. In Brabant kan de victorie nog wel eens starten, wie had dat verwacht van de varkensprovincie bij uitstek.  

En de week van het gezin kon dan ook niet anders worden afgesloten dat met een heerlijke gezinsdag. Met z’n allen naar het voetbal van de oudsten. De tuin aanharken en lekker wandelen in de Biesbosch. Politiek en gezin gaat bij mij nog prima samen.

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Archief > 2010 > maart

Geen berichten gevonden