Provinciaal grondbeleid aangepast

Kaart%20dorpen%20en%20steden16-03-2010 20:06 16-03-2010 20:06

De ChristenUnie-SGP fractie is blij met de aanpassingen in het provinciaal grondbeleid. Het voorstel van de ChristenUnie-SGP fractie om alleen grondaankopen te doen voor projecten die expliciet door de Staten zijn aangewezen is door het college overgenomen. Ook zal het college halfjaarlijks een overzicht aan de Staten presenteren van aangekochte en in beheerzijnde percelen. “Wij zijn tevreden dat de kritiekpunten ten aanzien van de transparantie en controleerbaarheid van de grondaankopen zijn opgepakt door het college”, aldus Hermen Vreugdenhil

Het Brabantse grondbeleid is gewijzigd naar aanleiding van het Rekenkameronderzoek. Daarin constateerde de rekenkamer dat strategische grondaankopen van de provincie niet het resultaat zijn van weloverwogen beleidskeuzes. Ze komen niet tot stand na het wegen van alternatieven.

“Voor een provinciaal grondbedrijf is transparantie essentieel, controleerbaarheid door de Staten een absolute voorwaarde en de realisatie van door de Staten vastgestelde provinciale doelen fundamenteel. Wij gaan er nu vanuit dat het grondbedrijf niet meer speculatief maar effectief wordt ingezet”, aldus Vreugdenhil.

« Terug

Archief > 2010 > maart

Geen berichten gevonden