Provinciale Staten stellen grenzen aan schaalvergroting veehouderij

hermenzaterdag 20 maart 2010 11:02

Na een marathondebat heeft Provinciale Staten van Brabant besloten om duidelijke grenzen te stellen aan de omvang van veehouderijbedrijven. Met een voorbereidingsbesluit gaan deze maatregelen per direct in. “We moeten terug naar de oorspronkelijke doelstelling van de reconstructie. Een nee tegen ongebreidelde schaalvergroting. Een ja voor duurzame ontwikkeling en daarmee toekomst voor de sector,” aldus Hermen Vreugdenhil.

De reconstructie bedoelde door ruimte te bieden aan de intensieve veehouderij winst te boeken voor natuur, milieu en landschap. Na een aantal jaren uitvoering is de teleurstelling over die ‘milieuwinst’ groot en heerste er breed onvrede over de ongebreidelde schaalvergroting van de bedrijven. “Wij moeten met spijt constateren dat in de afgelopen reconstructie jaren er tot nu toe vooral extra ruimte gecreëerd is voor nieuwvestiging en uitbreiding. Dit heeft het draagvlak en de uitvoering ernstig aangetast. Deze schaalsprong heeft als neveneffect dat het agrarisch gezinsbedrijf stevig onder druk is gezet. Wij willen die schaalvergroting dan ook beperken en ons bovenmatig inspannen om de kleiner gezinsbedrijven te behouden,” aldus Vreugdenhil. 

De inzet van de ChristenUnie-SGP fractie om de maximale omvang van bedrijven te beperken tot 1,5 ha en het aantal gebieden waar doorgroei mogelijk is naar 2,5 ha stevig in te perken van 50 naar ongeveer 10 vond weerklank in de Staten. “We willen dat wel zorgvuldig doen. Bedrijven krijgen de gelegenheid om hun bedrijf voor 2013 aan te passen aan de gezondheids- en welzijneisen voor dieren."aldus Vreugdenhil. Ook is het college opgedragen de middelen die beschikbaar zijn doelgericht, adequaat en waar nodig aangevuld in te zetten zodat de doelstelling van de reconstructie een impuls krijgt.

De ChristenUnie-SGP fractie beseft zich terdege dat voor een echte transitie naar een duurzame veehouderij meer nodig is dan verscherpte ruimtelijke spelregels. "Voor een daadwerkelijke omslag is de samenwerking tussen sector, rijk, provincie en gemeenten essentieel. In de afgelopen maanden is die in Brabant stevig van de grond gekomen. Hierin kan de provincie een belangrijke rol spelen", aldus Vreugdenhil. De uitkomsten van het debat ziet de ChristenUnie-SGP fractie dan ook als het startpunt naar een eerlijke en duurzame veehouderij met een actieve rol van de provincie op dit dossier.

« Terug

Archief > 2010 > maart

Geen berichten gevonden