Subsidie terugvorderen bij sjoemelen luchtwassers

luchtwasser22-03-2010 11:22 22-03-2010 11:22

De provincie moet de subsidie voor luchtwassers terugvorderen als ondernemers betrapt worden op het uitzetten ervan. Het voorstel van de ChristenUnie-SGP statenfractie hiertoe is door het college overgenomen. “De provincie subsidieert terecht de aanschaf van luchtwassers om daarmee milieuwinst te bereiken. Als die apparaten dan willens en wetens uitgezet worden om energie te besparen moet er ook een stevige sanctie op staan. Deze praktijken zijn funest voor de hele sector”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Afgelopen week kwam naar buiten dat Brabantse boeren op grote schaal sjoemelen met luchtwassers. Tijdens controles bleek met driekwart van de 63 zuiveringsapparaten op veestallen het nodige mis. Ook waren er bedrijven die willens en wetens de luchtwassers uitzetten om zo energiekosten te besparen.

Provincie, gemeenten en milieudiensten voerden vorig jaar een grootscheepse controle uit na aanhoudende signalen dat er met luchtwassers werd gesjoemeld. “Er moet zo snel mogelijk een waterdicht controlesysteem ingevoerd worden. We moeten kunnen garanderen dat de milieuwinst door de luchtwassers ook daadwerkelijk geboekt wordt”, aldus Vreugdenhil.

« Terug

Reacties op 'Subsidie terugvorderen bij sjoemelen luchtwassers'

Nieuwe Oogst 19 maart 2010
Geplaatst op: 22-03-2010 15:08 Quote
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen strenger toezien op het gebruik van luchtwassers bij intensieve veehouderijen.

Zoveel werd duidelijk tijdens het Statendebat over het burgerinitiatief Megastallen Nee, dat vandaag plaatsvindt. CDA-gedeputeerde Ruimtelijke ontwikkeling Ruud van Heugten zei daar dat 'GS willen toespitsen op handhaving van het gebruik van luchtwassers'.

'Het kan niet zo zijn dat ondernemers hun verantwoordelijkheid niet nemen', doelt Van Heugten op een onderzoek dat de provincie vorig jaar samen met gemeenten en milieudiensten uitvoerde. Daarbij werd geconstateerd dat bij driekwart van de 63 gecontroleerde luchtwassers iets mis was.

Meldkamer
Ook bleken sommige luchtwassers niet aan te staan. Van Heugten wil hier een einde aan maken. 'Misschien moeten luchtwassers aangesloten worden op een centrale meldkamer zodat we kunnen zien of ze in gebruik zijn.'

De gedeputeerde ziet wel wat in het voorstel van Statenlid Hermen Vreugdenhil van de Christenunie-SGP. Die stelt voor om de verkregen subsidie voor de aanschaf van luchtwassers in te trekken bij misbruik. 'Een goed voorstel, dat nemen we mee', besloot Van Heugten.
Nieuw bericht