Provinciale Statenvergadering 22 en 23 maart

provinciehuis3woensdag 21 april 2010 16:38

Provinciale Staten vergaderen donderdag 22 april om 19.30 en vrijdag 23 maart om 9.30 uur over het profiel van de provincies, de verordening ruimte en het busvervoer.


In de agenda en vergaderstukken vindt u meer informatie over de onderwerpen die de Staten behandelen. Als u de vergadering in het provinciehuis wilt bezoeken bent u van harte welkom!

Profiel provincies
Donderdag 22 april bespreken Provinciale Staten het voorstel van het IPO (Inter Provinciaal Overleg) over het toekomstige profiel van de provincies in Nederland. Er zijn zeven kerntaken geformuleerd, waaronder de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de provincie (inclusief het waterbeheer) milieu, energie en klimaat, de regionale bereikbaarheid en het regionaal openbaar vervoer, en de culturele infrastructuur en monumentenzorg. Provinciale Staten bespreken of zij zich kunnen vinden in dit voorstel, dat consequenties kan hebben voor de toekomstige taken van de provincie.

Pilot regionaal openbaar vervoer
Hoe succesvol was de tweede pilot Goedkoop Openbaar Vervoer voor de doelgroep 12 tot 64 jaar? Moeten deze proeven een vervolg krijgen, en wat is de relatie met de invoering van de OV-chipkaart? Dat komt aan de orde tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 23 april die om 9.30 uur begint in de Statenzaal. Bij dit onderwerp zal de ChristenUnie-SGP fractie een motie indienen om de maandkaart voor MBO scholieren van 16 en 17 jaar van €27,-- voort te zetten.

Verordening Ruimte
Provinciale Staten stellen in hun vergadering van 23 april de Verordening Ruimte vast. Daarin wordt de inrichting van de ruimte in Brabant geregeld, voor wat betreft stedelijke ontwikkeling, planning van woningbouw en bedrijventerreinen, de ecologische hoofdstructuur (inclusief natte natuurparels), de integrale zonering intensieve veehouderij (inclusief geiten- en schapenhouderijen), het concentratiebeleid glastuinbouw en de ruimte-voor-ruimte-regeling. Hierbij is rekening gehouden met de uitgangspunten van de nieuwe structuurvisie en de uitkomsten van het debat over het burgerinitiatief op 19 maart jl. Ook zal gesproken worden over de ontheffingsregels voor 'lopende zaken' zoals het college die voorsteld naar aanleiding van het debat over de megastallen.

De vergaderingen zijn live te volgen via www.brabant.nl/PSlive.

« Terug

Archief > 2010 > april

Geen berichten gevonden