Bescherming natuur niet in veilige handen bij provincie

natuurdinsdag 27 april 2010 00:15

De provincie zet de deur wagenwijd open voor afname van natuur. Het besluit van PvdA, VVD en CDA dat aantasting van natuur in Brabant niet meer gecompenseerd hoeft te worden met nieuwe natuur is desastreus. Vanaf nu mag die compensatie ook gerealiseerd worden in bestaande natuurprojecten. Dit leidt automatisch tot minder natuur en een verdere achteruitgang van de biodiversiteit”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Nadat de provincie eerder al een tik op de vingers kreeg omdat gemaakte afspraken over compensatie niet nagekomen worden wordt de deur nu wagenwijd opengezet voor een verdere afname in oppervlak.

“De provincie kiest hiermee voor de weg van de minste weerstand. Wij roepen de minister van VROM, mevrouw Huizinga, dan ook op om in te grijpen. Het kan niet zo zijn dat Brabant het landelijk voorgeschreven compensatiebeginsel zomaar aan de kant schuift. Het Rijk heeft dit niet voor niets zo vastgelegd. De natuur in Brabant is het meer dan waard en stevig beschermd te worden”, aldus Vreugdenhil.

Al eerder pleitte Hans Alders, voorzitter natuurmonumenten, er voor om de ingeslagen weg van de Ecologische Hoofdstructuur niet te verlaten.

« Terug

Archief > 2010 > april

Geen berichten gevonden