Minder landbouwontwikkelingsgebied

Weilandwoensdag 12 mei 2010 21:32

17 van de 48 landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) in Brabant zijn niet geschikt als Log. Voor 23 gebieden geldt dat grote delen niet geschikt zijn bevonden voor verdere ontwikkeling. “Een schokkende constatering na jarenlange uitvoering van de reconstructie. Er is dus veel geld gestoken in verkeerde ontwikkelingen. Drie jaar vragen wij hier al aandacht voor, nu pas erkend het college dat ook”, aldus Hermen Vreugdenhil

Dit blijkt uit een plan van aanpak voor de LOG’s dat 12 mei door Gedeputeerde Staten is gepresenteerd. Het onderzoek naar de LOG’s is door de Staten afgedwongen tijdens het Statendebat over de megastallen.  GS wil met de reconstructiecommissies nu gesprekken voeren over de nieuwe begrenzing van de landbouwgebieden. “Ik vind dat wij hier als Staten zelf het voortouw in moeten nemen. Juist door toedoen van de reconstructiecommissies zijn de LOG’s onjuist en selectief gelokaliseerd. Bewoners van de gebieden hadden hier geen stem in. We moeten niet weer die fout maken”, aldus Vreugdenhil

Wat zijn LOG's?
Landbouwontwikkelingsgebieden zijn een instrument van de reconstructie. Die richt zich o.a. op de verbetering van de inrichting van het landelijk gebied en het oplossen van knelpunten op het gebied van ruimte, milieu en water. De LOG’s dienen om bedrijven die momenteel op kwetsbare plaatsen gevestigd zijn, in de nabijheid van natuurgebieden of woonkernen, te verplaatsen. Binnen de LOG’s krijgt de landbouwsector bij uitstek de mogelijkheid tot duurzame ontwikkeling en kunnen ondernemers bestaande locaties uitbreiden. De Statencommissie voor Ruimte en Milieu bespreekt het plan van aanpak op 21 mei om 09.30 uur.

« Terug

Archief > 2010 > mei

Geen berichten gevonden