Zorg vanuit het hart !

woensdag 26 mei 2010 12:11

Vandaag vindt de Ernsttour door Brabant plaats met als hoofdgast Ernst Cramer, nummer 7 op de kandidatenlijst. In Genderen, Breda en Roosendaal zal de karavaan haar opwachting maken. In een mooie mix van onderwerpen zullen we voor de ChristenUnie belangrijke punten naar voren brengen: leefbaarheid van de kernen, een spoorvisie voor Brabant met speciale aandacht voor de spoorlijn Breda Utrecht en de gehandicaptenzorg.

Met het bezoek aan het dorpshuis in Genderen wordt een prima samenwerking tussen de burgemeester van Aalburg, Fons Naterop, en de Statenfractie in onze gezamenlijke strijd voor het behoud van de leefbaarheid in de kernen nog maar weer eens bezegeld. Net nu vrijdag de statencommissie zich heeft uitgesproken dat de plannen, ook voor Genderen Meeuwen en Hank, doorgang moeten vinden onderstreept de ChristenUnie dat met dit werkbezoek. Een essentieel onderdeel van de bloeiende samenleving!

In Breda zullen samen met het gemeentebestuur van Breda de spoorontwikkelingen worden besproken in de High Speed Lounge op het station van Breda. Voor de ChristenUnie is een goede, snelle en betrouwbare spoorverbinding een onmisbare schakel in onze hele infrastructuur. Daarom pleit de ChristenUnie al veel langere voor de aanleg van de spoorlijn Breda Utrecht en een snelle realisatie van de HSL verbinding naar het zuiden. Bouwen aan een duurzame samenleving!

Vanavond zal ik in Roosendaal in debat gaan over de zorg voor gehandicapten, georganiseerd door stichting MEE. Een belangrijk speerpunt van de ChristenUnie om als overheid het schild voor de zwakken te zijn en elk talent te benutten in de samenleving. Ik verklap u alvast mijn hoofdstatement: De ChristenUnie staat voor zorg vanuit het Hart!

« Terug

Archief > 2010 > mei

Geen berichten gevonden