’Steun boer bij verplaatsing naar nieuw bedrijf’

TK2010_Brabant_1004k[1]28-05-2010 20:33 28-05-2010 20:33

De overheid moet boeren die hun bedrijf willen verplaatsen naar een bestaande locatie ook financieel helpen bij het geschikt maken van deze locatie. Zo voorkomen we dat voor lopende zaken alsnog maagdelijke nieuwe locaties worden gebruikt terwijl bestaande voorhanden zijn. Dit voorstel doen ChristenUnie kamerlid Ernst Cramer en provinciaal Statenlid Hermen Vreugdenhil.

 De ChristenUnie heeft in haar verkiezingsprogramma ‘Vooruitzien’ het gewijzigde Brabantse veehouderijbeleid overgenomen. De uitvoering van de reconstructie levert de nodige discussie op. Om die reden heeft een ChristenUnie delegatie de reconstructie gebieden bezocht. Zij spraken met verontruste burgers die vrezen voor megastallen en boeren wier verplaatsing gedwarsboomd dreigt te worden door beperkingen die de provincie hen oplegt. Cramer vindt het goed dat Provinciale Staten recent een pas op de plaats hebben gemaakt met de reconstructie van het Brabantse buitengebied, maar vindt dat de uitvoering hiervan via praktische op lossingen wel door moet gaan.

In Lage Mierden is gesproken met bewoners van een LOG. Zij zijn maar zeer beperkt geïnformeerd over de procedure. “We krijgen nogal eens het gevoel dat hier geen antwoord gegeven is op de reconstructie opgave maar dat verlanglijstjes van boeren van buiten het gebied en projectontwikkelaars worden afgewerkt. De inwoners maken zich zorgen als het aantal varkens in een relatief klein gebied wel eens kan verdubbelen van 300.000 naar 600.000. Dit is niet de bedoeling van de reconstructie geweest”, aldus Hermen Vreugdenhil.

In Laarbeek werd gesproken met een aantal boeren en de ZLTO. Al aan het begin van de reconstructie hebben de boeren presentaties gegeven aan inwoners over hun plannen. Bedrijven voldoen aan de voorwaarden van de reconstructie maar lopen vast in de procedures. Zelfs innovatie en duurzame plannen die echt uitgaan van familliebedrijven staan gewoon stil.  “De provincie financieert wel al de ontmanteling van veehouderijen die worden verlaten via een speciale verplaatsingsregeling maar betaalt niet mee aan de uitverkoren bedrijfsplek omdat dit in strijd zou zijn met Europese regels voor staatssteun. Ik betwijfel dat. Dit voedt de behoefte voor nieuwvestigingslocaties”, aldus Cramer.

De ChristenUnie zoekt een belans tussen economie en ecologie en maakt zich hard voor de gezinsbedrijven. Een megastal moet niet de norm worden. De vertegenwoordigers van de ZLTO kijken vol verwachting naar de verkiezingen en het beleid wat daar door een nieuwe coalitie wordt gekozen. Zij spraken zich positief uit over de kennis en de inzet van de ChristenUnie op zowel provinciaal en landelijk niveau. Het zou een gemis zijn als Ernst niet in de kamer terugkeert, aldus de ZLTO.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht