Steun voor voorstel dorpsontwikkelingsplannen

dorpshuis genderen01-06-2010 09:33 01-06-2010 09:33

Een ruime meerderheid in provinciale staten steunt het ChristenUnie-SGP voorstel om de dorpsontwikkelingsplannen niet rigoreus af te kappen. “In veel Brabantse dorpen worden op initiatief van de provincie integrale dorpsontwikkelings plannen opgesteld om de leefbaarheid te bevorderen. Nu de uitvoering van de plannen in zicht komt dreigt de provincie de stekker eruit te trekken terwijl gemeenten de toezegging is gedaan dat de provincie een deel van de uitvoering in het kader van de reconstructie mee zou financieren. Het nu rigoureus afkappen van de projecten zou verschillende ontwikkelingen ver terugwerpen. Dit levert juist een averechts effect op voor het behoud van de leefbaarheid in de kernen”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Provinciale Staten hebben gedeputeerde van Haaften de opdracht gegeven om het aanbod van de West-Brabantse regio om samen het financiële gat te dichten nader uit te werken. Is dit voorstel niet afdoende dan zullen de Staten het initiatief nemen om tijdens de kadernota bij motie alsnog de financiering te regelen. Posten die hiervoor in beeld zijn zijn de middelen die nog over zijn uit het kredietcrisisbudget, de agenda van Brabant en de reconstructiegelden.

“Ik ben content dat een ruime meerderheid in de commissie zich scherp heeft uitgesproken:  lopende plannen mogen niet worden gestopt. Ook het West-Brabantse signaal dat men regionaal geld wil investeren in de kleine kernen omdat stad en platteland in Brabant onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en elkaar nodig hebben is een belangrijk winstpunt”, aldus Vreugdenhil.

« Terug

Reacties op 'Steun voor voorstel dorpsontwikkelingsplannen'

Aalburg.net
Geplaatst op: 01-06-2010 09:44 Quote
GENDEREN - Kandidaten voor de Tweede Kamer Ernst Cramer en Hermen Vreugdenhil hebben bij hun bezoek aan het dorpshuis in Genderen gesproken met burgemeester Naterop. Onderwerp van het gesprek was de dorpsontwikkelingsplannen in Brabant.
De burgemeester was erg blij met de inspanning die de ChristenUnie-SGP Statenfractie leverde om de dorpsontwikkelplannen (DOP), die door de provincie financieel worden gedragen, ook daadwerkelijk af te maken. Daarbij is samenspraak met de inwoners van het gebied van cruciaal belang.
Zo wordt in het dorpshuis Genderen bijvoorbeeld maandelijks een eetproject verzorgd voor 60 senioren. Dat kan niet zonder vrijwilligers en al helemaal niet vanuit een keuken die aan modernisering toe is. Voor dat laatste is geen geld.

In juli wordt vanuit de provinciale uitspraak verwacht of de dorpsontwikkelingsplannen - waar nu het proces van is afgerond - nog gehonoreerd worden. Dus of de Genderse keuken vervangen gaat worden.... Dat is nog maar de vraag gezien de berichten uit het Bosche provinciehuis. Bij de provincie - het IDOP-potje - is de bodem zichtbaar.

(Zie nieuwsitem 'West-Brabant loopt miljoenen mis' - ook op Aalburg.net)
Brabants dagblad 9 juni 2010
Geplaatst op: 10-06-2010 11:42 Quote
door Ron Lodewijks
DEN BOSCH - Het provinciebestuur (GS) van Brabant wil alsnog 27 miljoen euro uittrekken voor de uitvoering van nog eens 40 dorpsontwikkelingsplannen.
Dat blijkt uit de voorjaarsnota die Provinciale Staten begin juli vaststellen.
De provincie pompte al 30 miljoen euro in 32 plannen die de leefbaarheid in de dorpen moeten verbeteren, maar had geen geld meer voor de overige, massaal ingediende plannen.
GS stond onder grote druk van gemeentebesturen en Provinciale Staten om toch over de brug te komen. Daardoor zullen allerlei populaire projecten in dorpen als Liempde, Biest-Houtakker, Gemonde, Boskant, Oostelbeers, Nijnsel, Westerhoven, Nieuw-Vossemeer en Kruisland toch kunnen worden uitgevoerd.
De bijdrage van de provincie, die nu nog maximaal 750.000 euro in plaats van één miljoen per plan bedraagt, maakt aanzienlijk meer geld hiervoor los. "Maar ik ben vooral onder de indruk van de betrokkenheid van dorpsbewoners bij hun leefomgeving. Dat maakt het zo belangrijk om met de ontwikkelingsplannen door te gaan", verklaart CDA-gedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema.
De betrokken plattelandgemeenten moeten nog wel tot eind dit jaar op de provinciebijdrage wachten. Dan stellen de Staten de begroting voor 2011 vast waarin de uitgave van 27 miljoen volledig is gedekt.
Nieuw bericht