ChristenUnie-SGP dwingt onderzoek LOG Hulsel af

TK2010_Brabant_1009k01-06-2010 10:07 01-06-2010 10:07

De ChristenUnie-SGP fractie heeft gisteren in Provinciale Staten alsnog een onderzoek afgedwongen naar de missers die zijn gemaakt bij de totstandkoming van het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Hulsel-Bladel. “We constateren dat er in de uitwerking van de reconstructie een hoop fout is gegaan. Projectontwikkelaars kregen de ruimte om grootschalige bedrijven te bouwen op nieuwvestigingslocaties terwijl boeren die wilden verplaatsen omdat ze te dicht bij de natuur of bewoning aanzaten nauwelijks de mogelijkheid kregen. Wij willen weten hoe dit zo heeft kunnen gebeuren”, aldus Vreugdenhil.

Gedeputeerde Ruud van Heugten kwam terug op zijn eerdere toezegging hierover. De ChristenUnie-SGP fractie neemt hier geen genoegen mee. “Wij houden de gedeputeerde aan zijn afspraak om voor september met een notitie te komen waarin ingegaan wordt op de totstandkoming van de begrenzing. Hierin moet ook de rol van reeds ingenomen grondposities bij de keuze voor de begrenzing, de keuze voor nieuwvestiging in plaats van het optimaal benutten van hervestigingsmogelijkheden en de toepassing van afstandscriteria ten opzichte van natuur en bebouwing uitgewerkt worden. Dit onderzoek is cruciaal om goed te kunnen oordelen over de zes lopende gevallen die het college in dit LOG alsnog door wil laten gaan”, aldus Vreugdenhil.

Eerder deze week deden ChristenUnie kamerlid Ernst Cramer en provinciaal Statenlid Hermen Vreugdenhil het voorstel om boeren die hun bedrijf willen verplaatsen naar een bestaande locatie ook financieel helpen bij het geschikt maken van deze locatie. Zo voorkomen we dat voor lopende zaken alsnog maagdelijke nieuwe locaties worden gebruikt terwijl bestaande voorhanden zijn.

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie-SGP dwingt onderzoek LOG Hulsel af'

Brabants Dagblad, 29 mei 2010
Geplaatst op: 01-06-2010 10:10 Quote
Toch onderzoek naar LOG Hulsel-Bladel

DENBOSCH - Hermen Vreugdenhil van de ChristenUnie heeft gisteren in Provinciale Staten alsnog een onderzoek afgedwongen naar de missers die zijn gemaakt bij de totstandkoming van het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Hulsel-Bladel. Dit omstreden LOG in de gemeente Reusel-de Mierden blijkt ongeschikt voor concentratie van grootschalige intensieve veehouderij en zal worden geschrapt. Gedeputeerde Ruud van Heugten vond mede daarom een onderzoek naar de gang van zaken niet meer nodig en kwam terug op zijn eerdere toezegging hierover. Vreugdenhil nam hier geen genoegen mee en eiste per motie dat Van Heugten met de beloofde notitie over het LOG op de proppen zou komen. Met een statenmeerderheid voor deze motie in zicht, zegde de gedeputeerde toe in september een korte notitie over Hulsel-Bladel op tafel te leggen. In dit ongeschikte LOG dreigen zich toch nog zes nieuwe veehouderijen te vestigen. Drie aanvragen hiervoor zijn ingediend door projectontwikkelaar Van de Sande. Vreugdenhil vraagt zich af hoe dit kan.
Nieuw bericht