Jaarrekening: een onvoldoende voor het college

jaarrekeningwoensdag 14 juli 2010 10:36

De laatste Statenvergadering voor het reces startte met het verantwoordingsdebat over het gevoerde beleid in 2009. Een hectisch jaar waar vanuit alle fracties heel kritische opmerkingen werden gemaakt in de richting van het college. “Als je de verschillende dossiers de revue laat passeren dan kunnen wij het college over 2009 geen voldoende geven”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Verschillende onderwerpen waarover ook al in de afgelopen maanden is gedebatteerd kwamen langs. Discutabele grondaankopen, een zeer beperkt succesvol crisismaatregelenpakket dat nu al fors is bijgesteld, onvoldoende toezicht op natuurcompensatie, gebrek aan communicatie bij de OV pilots en onvoldoende grip op de uitvoering van het investeringsprogramma Brabant-Stad. “We hebben heldere afspraken met het college gemaakt hoe het beter moet. Hiervan zal in 2010 echt een verbetering moeten blijken”, aldus Vreugdenhil.

Ook stond het debat voor een groot deel in het teken van extra inhuur van personeel. Uit de beantwoording van het college bleek dat de provincie in de afgelopen jaren ongecontroleerd en op grote schaal arbeidskrachten van buiten de ambtelijke organisatie heeft ingehuurd. Het blijkt dat GS nauwelijks inzicht had in de uitgaven, die in de vele miljoenen euro's liepen. De Staten namen geen genoegen met de verdediging van het college dat zij hier niet in stuurde en registreerde omdat daarover geen afspraken met de Staten over waren gemaakt.
 
,,Het enige dat u mij kunt aanrekenen is dat wij u niet hebben gemeld dat wij aan het worstelen waren om inzicht in de uitgaven hiervoor te krijgen", verwees gedeputeerde Essed naar een ambtelijke notitie van juli vorig jaar waaruit bleek dat in de eerste zes maanden al 29 miljoen euro aan extra personeel was uitgegeven. De Staten namen uiteindelijk genoegen met de toezegging van Essed om tot heldere afspraken over het personeelsbeleid te zullen komen.

« Terug

Archief > 2010 > juli

Geen berichten gevonden