Provincie investeert in natuur, leefbaarheid en openbaar vervoer

countdown 2010woensdag 14 juli 2010 10:37

Provinciale Staten hebben in de laatste vergadering voor het reces het college met een heldere begrotingsopdracht op pad gestuurd. Het provinciebestuur (GS) van Brabant moet op zoek naar 26 miljoen euro voor investeringen in onder meer aanleg van ecologische verbindingszones en controle op aanschaf en gebruik van luchtwassers. De bezuiniging op openbaar vervoer en biodiversiteit wordt geschrapt en de extra middelen voor de uitvoering van dorpsontwikkelingsplannen zijn bekrachtigd. ”Een mooie uitkomst van het debat over de voorjaarsnota en een koers waar we ons als ChristenUnie-SGP fractie goed in kunnen vinden”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Naast terugblikken op 2009 hebben Provinciale Staten bij de behandeling van de voorjaarsnota ook de lijnen uitgezet voor de begroting 2011. “Wij zijn blij met de keuzes die hierin door de Staten zijn gemaakt. Op een aantal onderdelen (IDOP’s, ecologische verbindingszones en een natuurfonds) een steun voor het pleidooi van de ChristenUnie-SGP fractie in de afgelopen jaren. Het is mooi om te constateren dat hier in de Staten een breed draagvlak voor is”, aldus Vreugdenhil

 €18 Miljoen voor realisatie ecologische verbindingszones 2010-2011
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben unaniem ingestemd om de realisatie van ecologische verbindingszones in de periode 2010-2011 veilig te stellen. Door de grote aantallen aanvragen van gemeenten is het budget bijna op. Gedeputeerde Staten wordt opgedragen om in het totaal €18 miljoen te vinden voor de ecologische verbindingszones in 2011. Daarmee wordt voorkomen dat de budgetten voor de periode 2011-2014 aangetast worden. Met 18 miljoen euro extra voor de ecologische zones kan de provincie alle binnengekomen subsidieaanvragen van gemeenten voor aanleg van deze verbindingen tussen grotere natuurgebieden honoreren.

Beter toezicht op naleving verordening Stikstof en Natura 2000
Door 3,4 miljoen euro te eisen voor toezicht op luchtwassers, kozen de Staten voor de zwaarst mogelijke controle op naleving van de stikstofverordening voor veehouderijen die eveneens vastgesteld werd. Provinciale Staten vragen nu aan GS om de beste optie voor het toezicht op de naleving van de verordening uit te werken en te financieren. 

IDOP’s, goed afmaken wat je begonnen bent

Ook werd afgelopen vrijdag het voorstel bekrachtigd om extra geld beschikbaar te stellen voor de integrale dorpsontwikkelings plannen (IDOP's). Om alle ingediende aanvragen te honeren moet er 27 miljoen euro beschikbaar komen. Eerder werd al 31 miljoen euro aan IDOP's uitgegeven. Een groot deel van dat bedrag ging naar IDOP's in Oost-Brabantse gemeenten. Provinciebestuurder Brigitte van Haaften is bereid om te kijken of er nu iets extra's gedaan kan worden voor de West-Brabantse gemeenten. “Ik ben blij dat de Staten en het college nu unaniem de noodzaak inzien om dit project goed af te ronden. Wat je begint moet je ook goed afmaken”, aldus Vreugdenhil.

Daarnaast hebben Provinciale Staten ook geëist dat bezuinigingen op het openbaar vervoer met 400.000 euro worden teruggebracht en de korting van een half miljoen op het budget voor bevordering van de biodiversiteit wordt geschrapt.

« Terug

Archief > 2010 > juli

Geen berichten gevonden