Ik hoop dat in het afgelopen jaar de woorden van Micha herkenbaar mochten zijn

hermenwoensdag 14 juli 2010 11:05

Het gevoel dat ik met het schrijven van deze weblog een politiek jaar afsluit is toch wel heel prettig. Het was een hectisch jaar. Een druk jaar met veel grote onderwerpen. Maar ook een jaar waar we toch als ChristenUnie-SGP fractie heel wat mochten bereiken. Gezegend werden in het werk wat we als team mogen doen. Wij kijken nu uit naar de geboorte van onze jongste die niet lang meer op zich zal laten wachten. Dan breekt een periode aan van genieten van nieuw leven en van enkele weken rust.

De afgelopen maanden hebben in het teken gestaan van keuzes. De kerntakendiscussie en de daaropvolgende bezuinigingsvoorstellen dwingen de provincie om scherp te kiezen en dat is alleen maar goed. Kiezen voor die taakvelden waar de provincie als middenbestuur voor in het leven is geroepen. Kiezen voor rentmeesterschap en duurzaamheid. Ik merk dat het voor een aantal fracties moeilijk is om te kiezen. Zij zijn de riante financiële positie van de provincie nog teveel gewend en vallen te vaak terug op de uitdeelcultuur. Ik ben blij dat wij samen met de VVD de verantwoordelijkheid hebben willen en kunnen nemen om het kerntakendebat aan te zwengelen.

En met de voorjaarsnota (de vooruitblik op de komende begroting) hebben we als Staten ook mooi laten zien dat we ook willen investeren in die zaken die wij belangrijk vinden. Niet toevallig thema’s waar (op de terreinen waar de provincie verantwoordelijkheid draagt) de bescherming van kwetsbaren in de samenleving en de verantwoordelijkheid voor de schepping in mag doorklinken. Ik hoop dat in het politieke werk van het afgelopen jaar de woorden van Micha herkenbaar mochten zijn. ‘Er is jou mens gezegd recht te doen en de weg te gaan die God van je vraagt’.

Maar met de afsluiting van het laatste Statendebat neem ik een paar weken vakantie. De bevalling staat voor de deur en de kinderen hebben al lekker vakantie. Ik hoop te genieten van gezin, natuur en rust.

Gods zegen gewenst voor iedereen in de komende weken. We spreken elkaar na het reces weer!

« Terug

Archief > 2010 > juli

Geen berichten gevonden