Provincie zetbaas van RWE

rwewoensdag 08 september 2010 13:47

Provinciale Staten zijn verrast door het voornemen van de provinciebestuur om een tweede kerncentrale te bouwen bij Borssele. Samen met de fractie van D66 heeft de ChristenUnie-SGP fractie het college om uitleg gevraagd en het onderwerp voor de eerstvolgende commissievergadering geagendeerd.

“ERH, dat de bouwaanvraag heeft ingediend, is volledig in publieke handen. De provincie Brabant heeft eenderde van die aandelen in haar bezit. Dan moet je hier ook publiek je verantwoordelijkheid in nemen. Nu opereert de provincie als een zetbaas van RWE, dat is onacceptabel”, aldus Hermen Vreugdenhil. 

In de nasleep van de verkoop van Essent heeft de rechter de provincie verboden om het belang van EPZ, dat de kerncentrale exploiteert, aan een niet publieke partij te verkopen. “Bij de verkoop van Essent heeft ChristenUnie-SGP fractie juist bij dit onderdeel van de deal indertijd grote vraagtekens gezet. Toen al bleek dat de provincie, op straffe van boetes, met handen en voeten gebonden was aan de strategie van RWE. Wij hebben toen onze bedenkingen geuit maar die werden door het college weggewoven. Nu worden de voorziene gevolgen duidelijk. Dat de gedeputeerde de zaak afdoet als een technische procedure steekt me en doet geen recht aan de vele debatten die we hierover gevoerd hebben”, aldus Vreugdenhil

Ook ten aanzien van de informatievoorziening zijn er nog wel een aantal vragen te stellen. “In de zomer werden we wel geïnformeerd over de deelname van de provincie in de stichting Duurzaamheid Essent. Ik zie niet in waarom deze informatie niet gelijk gedeeld werd”.

Binnenkort komt het onderzoek naar de verkoop van Essent, uitgevoerd door de Zuidelijke Rekenkamer uit. “Eén van de voorwaarden die de Staten bij die verkoop gesteld hadden was dat er geen onduidelijkheid meer mocht zijn ten aanzien van de kerncentrale. En dat was niet voor niets. De onzorvuldigheid in het proces van verkoop van Essent keert zich nu tegen de provincie. Ik verwacht dan ook een stevig debat met het college”, aldus Vreugdenhil.

« Terug

Archief > 2010 > september

Geen berichten gevonden