Ik wil me graag nóg een periode als Statenlid inzetten!

hermendinsdag 28 september 2010 19:38

Met minder dan een half jaar te gaan tot de Statenverkiezing begint het terugblikken en vooruitkijken. In de ledenvergadering van vorige week heb ik geschets hoe we als fractie vanuit de oproep uit Micha 6:8 ons werk hebben ingevuld. Hoe we bij mochten dragen aan het bestuur van Brabant, ten dienste van de Brabantse burgers. En bij terugblikken hoort ook vooruitkijken. Ik wil me graag nóg een periode inzetten en ben graag bereid om de kar nogmaals te trekken.

We mochten afgelopen jaar met een heel mooi verkiezingsprogramma aan het werk. Een programma waarin een heldere en eerlijke visie was neergelegd hoe om te gaan met de rijkdom die Brabant biedt. Rijk in financiële zin, in economische ontwikkelingszin, in de zin van biodiversiteit en natuurschoon en in gemeenschapszin. Maar wij verliezen, ondanks deze rijkdom niet het kwetsbare uit het oog. Het kwetsbare waarvoor de overheid een schild moet zijn en een vangnet waar noodzakelijk. Met zorg voor de schepping en oog voor ontplooiingskansen voor álle Brabanders. Jong, oud, valide en minder valide. Hoogopgeleid en schoolverlaters. Een programma vanuit Bijbelse grondslag.

In mijn eerste algemene beschouwing heb ik de inzet van de fractie de inzet voor de Jozefeconomie genoemd. Jozef die, door God gestuurd, in rijke tijden de infrastructuur aanlegde, de graanschuren vulde om het Egyptische volk te voeden in tijden van honger. Maar die ook de voorraden niet enkel voor het Egyptische volk reserveerde maar omliggende volken liet meedelen in de overvloed.

Toen ik die beschouwing hield kon ik niet bedenken dat wij al op zo heel korte tijd geconfronteerd zouden worden met economisch neergang. Wij hebben er als fractie in die 3,5 jaar voor proberen te waken dat we de kostbare middelen op de juiste wijze en aan de goede zaken werden uitgegeven. Niet vooral gericht op Brabant Culturele hoofdstad, het ‘branden’ van het merk Brabant of topsportvoorzieningen maar investeren in een duurzame toekomst van Brabant zoals in het OV, de realisatie van de ecologische verbindingszones, het behoud van de biodiversiteit en de leefbaarheid van de kernen.

Wij zijn er dan ook dankbaar voor dat er brede steun in de Staten was om het werk op deze vier thema’s af te maken. De Staten hebben bij de voorjaarsnota met een pakket van 30 miljoen ingestemd op deze terreinen. Daar zijn we blij mee omdat daarin ook het vele politieke werk van de ChristenUnie-SGP fractie concreet wordt en de inzet van de fractie, in gezamenlijkheid vaak met lokale en Tweede Kamerfractie wordt beloond.

Maar voor mijn gevoel is de klus nog lang niet klaar. We hebben veel (mede) in gang gezet en zullen naar de toekomst als provinciale bestuurslaag ook stevige keuzes moeten maken met hard teruglopende financiën. Wij hebben hier een goed verhaal in. Een verhaal dat Brabant en de Brabanders dient. Ik wil me dan ook graag ook in de komende jaren inzetten om dit mooie politieke werk te doen. Deo Volente.

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Archief > 2010 > september

Geen berichten gevonden