Parlementair onderzoek moet vertrouwen in ruimtelijk beleid provincie herstellen

hulsel12-10-2010 12:44 12-10-2010 12:44

Al enige maanden mag het LOG Hulsel-Bladel zich in een warme politieke en publicitaire belangstelling verheugen. Dit Landbouw Ontwikkelings Gebied staat symbool voor ontwikkelingen in de reconstructie die (achteraf) ongewenst zijn verlopen. De Statencommissie concludeerde afgelopen vrijdag dan ook hard en unaniem dat sommige trajecten in dit LOG niet transparant zijn verlopen. Toch weigert het college hier gevolgen aan te verbinden. Zij wil pas volgend jaar (na de verkiezingen) nadenken over de ontwikkelingen in dit LOG. En dat terwijl het college dit LOG eerder nog als ongeschikt bestempelde.

Het college verliest met deze houding haar verantwoordelijkheid uit het oog. Het instrument van de Ruimtelijke Ordening is een heel krachtig instrument en juist binnen de RO wetgeving heeft de provincie heel veel macht. Maar bij macht hoort een grote verantwoordelijkheid, transparantie en zorgvuldigheid. Bij een zorgvuldig ruimtelijk ordeningsbeleid past geen houding van het college die genoegen neemt met een meerderheid van de helft + 1 om precaire zaken erdoor te drukken danwel over de verkiezing heen te tillen. Bij die verantwoordelijkheid past geen college van GS die genoegen neemt met een verwijt van minder transparant handelen.

Als er vraagtekens gezet worden bij de transparantie van het provinciaal ruimtelijke beleid is dit een ernstige kwestie. Om met een ongekreukt imago de vervolgstappen te kunnen zetten in de herstructurering van het platteland zal met een parlementair onderzoek volstrekte openheid van zaken gegeven moeten worden. Waar het college het laat liggen zullen Provinciale Staten hier hun verantwoordelijkheid in moeten nemen. Niet om af te rekenen maar om zo recht te doen aan de vragen van de Brabantse bevolking. Om ervan te leren en transparantie en zorgvuldigheid te herstellen. 

Hermen Vreugdenhil

 

« Terug

Reacties op 'Parlementair onderzoek moet vertrouwen in ruimtelijk beleid provincie herstellen'

Brabants Dagblad 13 oktober 2010
Geplaatst op: 13-10-2010 14:48 Quote
door Ron Lodewijks
DEN BOSCH - Het Brabantse statenlid Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP) wil op korte termijn 'een parlementair onderzoek' naar de gang van zaken in het landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Hulsel-Bladel.
"Zo'n eigen onderzoek van Provinciale Staten, moet het vertrouwen in het ruimtelijk beleid van de provincie herstellen", vindt Vreugenhil die zijn voorstel in de eerstvolgende vergadering aan de Staten voorlegt.
Het statenlid verwijt het provinciebestuur (GS) onvoldoende openheid van zaken te hebben gegeven in zijn recente weergave van de ontwikkelingen binnen dit LOG, dat is verdeeld over de gemeenten Reusel-de Mierden en Bladel. Volgens hem is 'Hulsel-Bladel' symbolisch voor wat achteraf is misgegaan in de reconstructie van het Brabantse buitengebied. "De bevolking heeft recht op duidelijkheid", motiveert Vreugdenhil zijn voorstel tot onderzoek.
Burgers hadden geen weet van beslissingen die binnenskamers werden genomen over de ontwikkeling van megaveehouderijen, zo kwam naar voren in het Brabants Dagblad dat de situatie in 'Hulsel-Bladel' onlangs onder de loep nam. Het stoort Vreugdenhil dat GS ondanks aanhoudende kritiek van burgers en politici op de gang van zaken, vóór de Statenverkiezingen van maart 2011 geen streep wil halen door dit LOG dat zij 'eerder nog als ongeschikt bestempelde'. Hij noemt dat onzorgvuldig.
Inmiddels zijn vier aanvragen voor nieuwe megabedrijven in 'Hulsel-Bladel' bij GS ingediend. "De Staten moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen", vindt de politicus van de ChristenUnie.

oktober 13, 2010
fax
Geplaatst op: 30-05-2017 22:07 Quote
Nieuw bericht