Bijdrage begrotingsbehandeling 2011 ChristenUnie-SGP

HERMENVvrijdag 12 november 2010 09:50

De financiƫle mogelijkheden van de provincie stevig veranderd. De begroting die nu voorligt, is daar het resultaat van. Voor de derde maal op rij moet er een bezuinigingsronde doorgevoerd worden.

Ik moet bij deze begroting terugdenken aan mijn eerste begrotingsdebat nu 3 jaar geleden. Ik heb toen opgeroepen om een Jozef economie te voeren. Jozef die in de zeven vette jaren bouwde aan een infrastructuur en de rijkdom niet verkwanselde maar zorgvuldig beheerde, investeerde en waar mogelijk bewaarde. In provincietermen een solide sober financieel beleid gericht op investeren in de samenleving, omgeving, infrastructuur en economie.

Nu de magere jaren zijn aangebroken zal de politieke koers van de ChristenUnie-SGP fractie dan ook niet veranderen. Vanuit de goed gevulde graanschuren mag de provincie Brabant dienen. Maar ik heb wel meer dan ooit het gevoel dat we het college op koers moeten houden. Met de voorgestelde bezuinigingsvoorstellen op dorpsontwikkelingsplannen werden de kernen in de kou gezet. Verschillende keren moesten de Staten het college bijsturen om de realisatie van natuur en de bescherming van biodiversiteit overeind te houden. Met de startnotitie OV werd er toch weer gemorreld aan het busvervoer in het landelijk gebied.

De Goed gevulde graanschuren werden bij tijd en wijle wijd open gezet voor investeringen in een “Merk Brabant”, culturele hoofdstad en topsportvoorzieningen. Te vaak werd vergeten waarvoor het graan was verzameld.

De ChristenUnie-SGP fractie heeft hier de afgelopen jaren een politieke koers tegenover gezet met oog voor de noden in de samenleving. Bewust van onze rijkdom met zorg voor het kwetsbare. Dat is onze agenda van Brabant. Constructief meedenkend, kritisch reflecterend waar het moet en waar nodig met eigen realistische voorstellen. En dat hebben we bij de begrotingsbehandeling wederom laten zien.

We zullen toe moeten naar een kleinere overheid en meer samenleving. De provincie zal de samenleving op moeten zoeken en betrekken. Daarvoor is het belangrijk om te investeren in het versterken van lokale gemeenschappen. De dorpsontwikkelingsplannen moeten zoals toegezegd ook uitgevoerd kunnen worden. We zijn tevreden dat ons voorstel in deze begroting is overgenomen. Maar de provincie moet ook nu al nadenken over het vervolg. Wij hebben hiervoor een motie ingediend.

De provincie moet een helder en eerlijk ruimtelijk beleid voeren. Samen met GroenLinks hebben we een motie ingediend voor een onderzoek naar de totstandkoming van de begrenzing van het Log Hulsel-Bladel om het vertrouwen in de voortgang van de reconstructie te herstellen.

Wij staan voor openbaar vervoer voor iedereen. Voor het landelijk gebied is de buurtbus een heel belangrijke voorziening. Maar die samenwerking is kwetsbaar en daarom hebben wij een motie ingediend voor een onderzoek naar de kwaliteit van het buurtbusvervoer in het Land van Heusden en Altena en een structurele waardering voor de chauffeurs.

Onze MBO scholieren kunnen nog altijd geen gebruik maken van een OV trajectkaart. Veel scholieren moeten daarom heel hoge kosten maken. Veel scholieren worden hierdoor in hun schoolkeus beperkt. Wij hebben dan ook het voorstel gedaan om voor deze scholieren de trajectkaart van € 27,-- weer in te voeren.

De afgelopen jaren is de realisatie van de Ecologische Verbindings Zones succesvol verlopen. Rapporten tonen aan dat dit een belangrijke bijdrage levert aan het behoud van de biodiversiteit. Op voorstel van de ChristenUnie-SGP zou tot en met het begrotingsjaar 2011 gemeenten gebruik kunnen maken van de verruimde provinciale stimulering. Het college wil dit versneld afbouwen. De ChristenUnie heeft een motie ingediend om de gemaakte afspraken na te komen.

De provincie heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om de transitie van de agrarische sector te stimuleren. Mogelijkheden voor bedrijfsopvolging zijn essentieel voor het voortbestaan van de gezinsbedrijven die de ruggengraat vormen van de duurzame agrarische sector in Brabant. Wij zijn het dan ook niet met het college eens om de steun aan jonge boeren weg te bezuinigen en hebben hiervoor een motie ingediend.

De ChristenUnie-SGP staat voor een solide financieel beleid waarin afspraken ook worden nagekomen. Het doet ons pijn dat in de afgelopen jaren het door Staten zorgvuldig opgebouwde ‘fonds Brabant 2050’ door het college volledig is geplunderd. Dit geeft ons weinig vertrouwen in de besteding van de 800 miljoen Essent geld. Het geld opgebracht door de Brabantse burger moet ook weer terug naar de burger. Wij hebben meermaals voorgesteld om dit te doen via energiezuinige bouw en renovatie en door te investeren in openbaar vervoer.

Maar bovenal wil de ChristenUnie-SGP fractie ons politieke werk doen tot eer van God en tot welzijn van alle inwoners van Brabant

Micha 6:8 is voor ons daarbij een belangrijk richtsnoer:

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachtenen
nederig de weg te gaan van je God.


Dat bidden wij het college ook toe.

In het besef dat we een rijkdom bezittten die velen in de wereld niet hebben.

Dat vraagt om heldere keuzes maken en eerlijk delen

Politiek met oog voor iedereen!

 

Hermen Vreugdenhil

(Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP Noord-Brabant)

« Terug

Archief > 2010 > november

Geen berichten gevonden