Aanpak burgerinitiatief van PS Noord-Brabant genomineerd voor Europese prijs

burgerinitiatief16-11-2010 10:54 16-11-2010 10:54

De manier waarop Provinciale Staten het eerste Brabantse burgerinitiatief hebben opgepakt, is genomineerd voor een Europese prijs op gebied van communicatie. "Een mooi compliment voor zowel de initiatiefnemers van het burgerinitiatief en Staten", aldus Hermen Vreugdenhil.

Provinciale Staten hebben tussen oktober 2009 en maart 2010 een communicatief traject ingezet om zoveel mogelijk informatie te verzamelen ten behoeve van het burgerinitiatief, voordat het op 19 maart 2010 op de agenda van de Statenvergadering kwam. “Wij hebben maximaal ingezet op objectieve informatie-verzameling, waarbij ook de indieners van het burgerinitiatief een centrale rol kregen. Het is verheugend te zien dat deze manier van werken ook in Europa wordt gewaardeerd”, aldus de voorzitter van Provinciale Staten, Wim van de Donk.

De aanpak heeft  een belangrijke rol gespeeld in de omslag in denken over de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector. “Het debat is een belangrijke katalysator om de sector een duurzaam perspectief te bieden. Een perspectief waarin we in het politieke debat loskomen van de links-rechts tegenstelling. De sector overheid en maatschappij vormen nu een breed front waarin de ‘eigenschaligheid’ van de bedrijven centraal staat. Een schaal die past bij de ondernemer, zijn omgeving, de afzetmarkt en de toegevoegde waarde die het bedrijf levert aan de samenleving”, aldus Hermen Vreugdenhil.

Het eerste burgerinitiatief van Brabant werd op 2 oktober 2009 goedgekeurd door PS en werd op 19 maart 2010 in de vergadering van PS besproken. In de tussentijd hebben PS zo veel mogelijk informatie over het onderwerp verzameld via een werkgroep van Statenleden. Uitgangspunt daarbij was om de informatie-verzameling te organiseren in samenspraak met de indieners.

Op uiteenlopende manieren werd informatie verzameld, waarbij ook vernieuwende methodes als een digitale discussie werd ingezet. Op 19 maart was het finale debat in Provinciale Staten. Aan het begin van het debat kregen de indieners het woord, terwijl het gehele debat integraal via internet te volgen was.

De European Excellence Awards worden elk jaar uitgereikt voor de meest aansprekende communicatie projecten in Europa. In verschillende categorieën worden projecten en campagnes door een vakjury beoordeeld. De awards worden georganiseerd door Communication Director, het Europese Magazine voor Corporate Communicatie en Public Relations.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht