Buurtbuschauffeurs luiden de noodklok, maar wie hoort ze?

buurtbus08-12-2010 18:25 08-12-2010 18:25

De buurtbuschauffeurs is het water tot aan de lippen gestegen. Deze vrijwilligers die de bereikbaarheid in het landelijk gebied overeind houden worden in de kou gezet door Veolia én door de provincie. Problemen van te volle bussen worden op hun afgewenteld. De kritiek van boze en morrende passagiers die in de kou achter moeten blijven komt op hun bordje terecht. De tijd van pappen en nat houden is wat de ChristenUnie-SGP fractie nu echt voorbij.

De buurtbussen in Brabant mogen niet meer dan acht passagiers meenemen, wat wettelijk zo is geregeld. Maar denk eens de situaties in dat dit niet mogelijk is en dat je als chauffeur één of twee passagiers in de kou achter moet laten die dan minimaal één uur moeten wachten zonder de garantie dat ze dan met de volgende bus wél mee kunnen. Afgesproken ondersteuningritten bij te volle bussen worden niet nagekomen. De chauffeurs mogen de problemen zelf oplossen. Vorige maand heb ik hiervoor aandacht gevraagd in de Staten. De motie voor een onderzoek naar de knelpunten en een snelle aanpak van onder andere te volle bussen in Altena werd tijdens de laatste Statenvergadering alleen gesteund door Groenlinks en SP.

Nu zien we de gevolgen van die lakse houding in de provincie. De chauffeurs worden gedwongen om een verklaring te tekenen waarmee zij hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen bij meer passagiers dan de maximale acht. Afgelopen week ontving ik een brandbrief van de chauffeurs. “Bij onze Kring hebben inmiddels twee chauffeurs zich teruggetrokken en nieuwe chauffeurs zijn moeilijker te vinden. Wij zijn de mening toegedaan dat wanneer dit zwaard van Damocles niet boven onze hoofden wordt weggenomen er meer chauffeurs met dit dankbare werk zullen stoppen.” Een noodkreet die serieus moet worden genomen.

Een toegezegd bezoekje van de gedeputeerde in het nieuwe jaar om de problemen eens te bezien is volstrekt onvoldoende. Ik wil dan ook vóór eind van het jaar antwoord van de gedeputeerde op de brandbrief die de chauffeurs aan het college hebben gestuurd. Het kan niet zo wezen dat zij op moeten draaien voor financiele claims en gerechtelijke veroordelingen omdat afspraken niet worden nagekomen. Wij zullen niet meer accepteren dat onze vrijwillige chauffeurs aan het lijntje worden gehouden!

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht