Willen we een senaat die zich opstelt als een te managen factor?

eerste kamer22-12-2010 11:03 22-12-2010 11:03

Gisteren was het de dag van de Eerste Kamer. In de eerste stevige confrontatie met het nieuwe kabinet werden de staatsrechtelijke verhoudingen weer eens aangescherpt. Roel Kuiper twitterde vanmorgen dan ook terecht dat de eerste Kamer niet ondergeschikt is aan de Tweede Kamer. Maar naast deze staatsrechtelijke herbronning was het ook een belangrijk inhoudelijk moment voor de provinciale politiek. De Eerste Kamer zal ervoor waken dat bezuinigingen onbehoorlijk worden afgewenteld op de regio. Dat is wat mij betreft nog de grootste winst van gisteren.

Nu cultuur tot kerntaak van de provincie is bestempeld moeten we ervoor waken dat er niet onbezonnen allerlei maatregelen op deze sector wordt afgevuurd. Dat neemt niet weg dat er een stevig debat gevoerd mag en moet worden over de culturele sector. Maar om een belastingmaatregel onaangekondigd en middenin een seizoen door te voeren is niet verantwoord. Op die wijze kan er door de provincies niet zorgvuldig worden ingespeeld op de maatregelen.

Ik voorzie in de komende maanden nog een aantal onderwerpen waarin eenzelfde opstelling van de Senaat gevraagd mag worden. Bijvoorbeeld waar het gaat om  de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur waar het kabinet gemaakte afspraken met de provincies niet meer wil nakomen. Maar ook over de afroming van het provinciefonds en de onbezonnen bezuinigingen op het regionaal Openbaar Vervoer.

Het was natuurlijk prima getimed om een cruciaal debat met het kabinet te voeren middenin het reces van de Tweede Kamer. Voor deze keer waren alle schijnwerpers gericht op de Senaat en werd ook veel veel mensen duidelijk wat het belang van de Senaat is. En de dreiging om de premier op te roepen in de Senaat te verschijnen deed de politieke temperatuur nog wat stijgen. Hiermee werd ook nog maar eens onderstreept hoe belangrijk de verkiezingen in maart zijn.

Wat premier Rutte betreft maakt het niet uit op welke partij je stemt bij de Statenverkiezing als het maar een van de coalitiefracties is. Hij wil los van politieke inhoud de meerderheid in de Senaat verkrijgen. Ik kan het niet anders uitleggen dan dat hij het zich gemakkelijk wil maken en daarmee afbreuk doet aan het werk van de Eerste Kamer. Kiezen we voor een Senaat die zich opstelt als een te managen factor of kiezen we voor een Senaat die wetgeving zorgvuldig reflecteert en hierbij oog voor de uitvoering in de regio's houdt. Ik kies voor het laatste.

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht