Gezegend 2011 gewenst

potloodvrijdag 07 januari 2011 11:32

Allereerst wens ik van deze plaats iedereen een gezegend 2011 toe! Een jaar dat voor ons in de eerste plaats in het teken zal staan van de Statenverkiezing op 2 maart. Ongetwijfeld zal het een spannende campagne worden waarin we het werk van de afgelopen jaren voor het voetlicht willen brengen en steun vragen voor ons programma voor de komende vier jaar. We mogen terugkijken op vier jaar waarin door de ChristenUnie-SGP fractie een politiek is gevoerd met oog voor de noden in de samenleving. Bewust van onze rijkdom met zorg voor het kwetsbare.

Wij zullen ook in de komende jaren pal staan voor behoud van Christelijke waarden die wezenlijk zijn gebleken voor onze samenleving. Ze leren mensen in goede verhoudingen met anderen te leven en de aandacht te richten op wat echt telt. Deze waarden moeten we koesteren. De ChristenUnie-SGP hecht aan de christelijke wortels van onze samenleving. Die hebben onze samenleving krachtig gemaakt. Naastenliefde, discipline, solidariteit, rechtvaardigheid, dienstbaarheid, eerlijkheid en trouw maken een land sterk.

Ik wil me in de komende vier jaar graag weer inzetten om die mooie boodschap voor het voetlicht te brengen en te vertalen naar concrete politieke vraagstukken. Op nationaal, lokaal en provinciaal niveau. We hebben daarmee een Gouden Visie in handen waar we vol verve de steun van de kiezer voor vragen. We staan voor een politiek die oog heeft voor de alledaagse problemen van mensen. Nuchter, realistisch, vredestichtend.

Ik hoop me in de komende vier jaar weer samen met u in te zetten voor een leefbaar platteland, voor veilige steden, voor een toekomst voor boeren, voor een duurzame economie, voor meer eigen verantwoordelijkheid van burgers. Een steun in de rug voor alle Brabanders. Duidelijke en eerlijke christelijke politiek. Politiek met oog voor iedereen, uit overtuiging!

Ik heb er ontzettend veel zin in om samen met u allen de campagne te gaan voeren.

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Archief > 2011 > januari

Geen berichten gevonden