Politiek manifest: Sterke samenleving, rechtvaardige overheid

20110122-vriendendag-start-ps-campagne22-01-2011 20:34 22-01-2011 20:34

Vanmiddag heb ik samen met Roel Kuiper en André Rouvoet het politiek manifest ondertekend. Roel Kuiper: ,,Met dit manifest laten we ons als ChristenUnie in het hart kijken en markeren we hoe een ander en sterker Nederland er uit kan zien. Nederland vraagt om politiek uit overtuiging." Ik heb me in aanloop naar de verkiezing hard gemaakt voor het opstellen van een manifest. De verkiezingen voor Provinciale Staten zijn immers indirect ook de verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn. De Eerste Kamer zou zich duidelijker moeten opwerpen als Kamer van de ‘regio’s’. Immers het zijn de provinciale statenleden die de leden van de Eerste Kamer kiezen. Mooi dat we vandaag dan ook gezamenlijk dit manifest konden ondertekenen. Voor deze koers ga ik me graag met hart en ziel inzetten in de komende campagne én in de komende vier jaar in de Staten van Brabant.

Politiek manifest ChristenUnie – verkiezingen Provinciale Staten en Eerste Kamer 2011

Wij houden van Nederland. Daarom gaan de problemen van onze samenleving ons aan het hart. We zien bevolkingsgroepen zich van elkaar afkeren. Er ontstaat een harde sfeer in de samenleving. Er gaat meer kapot dan ons lief is. Het beleid oogt daadkrachtig, maar is ook grillig, breekt af en mist perspectief. Jammer. Dit is niet zoals wij het willen.

De ChristenUnie wil een sterke en dienstbare samenleving waarin mensen er zijn voor elkaar. Een samenleving waarin rentmeesterschap, sociale rechtvaardigheid en toereikende zorg vanzelfsprekend zijn. Een samenleving die naast rechten ook plichten benoemt en de integratie bevordert. 

Ons land wordt beter wanneer christelijke waarden ons leiden. Die hebben onze samenleving sterk gemaakt. Verantwoordelijkheidsbesef, naastenliefde, discipline, eerlijkheid en trouw maken een land sterk. Een bloeiend maatschappelijk leven is ons heel veel waard. 

Waar staan wij voor?

1. Christelijke waarden zijn wezenlijk voor onze samenleving. Ze leren mensen in goede verhoudingen met elkaar te leven. De godsdienstvrijheid en andere grondwettige vrijheden zijn ons lief. We dragen verantwoordelijkheid voor wat ons is toevertrouwd. Wij verdedigen de rechtsstaat en de waarden waarop deze gebouwd is. 

2. De ChristenUnie gaat de strijd aan met alles wat ons land van binnenuit rot maakt. Stop radicaal met drugsverkoop, tolereer geen straatgeweld en de kwalijke praktijken van de prostitutie, weg met illegale handel, pak op wie vervolgd moet worden, geef winkeliers hun veiligheid terug, wees streng en rechtvaardig.

4. De ChristenUnie wil gezonde bedrijvigheid in alle provincies. Er moet werk zijn voor iedereen. Investeer in de landbouw en wees trots op ambachtswerk. Zet in op innovatie en vernieuwing en behoud van werkgelegenheid. Sterke bedrijven hebben oog voor het milieu en voor mensen met een beperking.

5. Provincies hebben een regierol en houden een belangrijke functie. Zij brengen  samenhang tussen landbouw, stedelijke ontwikkeling, natuurbeheer, energie en infrastructuur. Regionale verscheidenheid geeft kleur aan ons land. We willen een leefbaar en bereikbaar Nederland.

Uit overtuiging!

Is getekend

Hermen Vreugdenhil, lijsttrekker ChristenUnie-SGP Noord-Brabant

Roel Kuiper, lijsttrekker ChristenUnie Eerste kamer

André Rouvoet, fractievoorzitter ChristenUnie Tweede kamer

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht