Wij laten ons niet uitspelen in het veehouderijdebat

08-02-2011 10:44 08-02-2011 10:44

De discussie over de megastallen heeft van de Statenverkiezing toch echt regionale verkiezingen gemaakt. De kranten staan er bol van, met dank aan de gedeputeerde die het debat van de nodige scherpte voorziet. Tegelijk merk ik dat radicale milieu-organisaties het debat proberen te chargeren. We moeten ons door zulke partijen niet laten uitspelen. Laten we als Staten de saamhorigheid vasthouden.

In Brabant hebben we een heel scherp maar ook unaniem besluit genomen. Er worden duidelijke grenzen gesteld aan de omvang van de intensieve veehouderijen. Nieuwvestiging is niet mogelijk. Daarnaast zijn er beperkte doorgroeimogelijkheden in de landbouwontwikkelingsgebieden. Wat ons betreft worden die gebieden teruggebracht tot maximaal 12. Een besluit dat op groot draagvlak kan rekenen bij de samenleving, natuur- en milieuorganisaties en bij de sector. Je ziet nu dat in verkiezingstijd geprobeerd wordt om de unanimiteit te breken. Enerzijds door het college dat de besluiten van de Staten niet uit wil voeren en anderzijds door organisaties die enkel uit zijn op het de nek omdraaien van de sector.

Naar beide partijen wil ik een duidelijk signaal afgeven. College, voer de besluiten van de Staten onverkort uit en stop ermee om telkens weer extra ‘lopende zaken’ erdoor te drukken. Radicale milieuorganisaties, als je alleen uit bent om de sector de nek om te draaien dan vind je in ons een tegenstander.

Wij laten ons niet uitspelen. Wij zijn tegen schaalvergroting, willen gezinsbedrijven ondersteunen. Wij kiezen voor toekomst voor de veehouderij binnen de draagkracht van het gebied waar ze gevestigd zijn. De ChristenUnie-SGP gaat voor een duurzame agrarische sector. Uit overtuiging!

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Reacties op 'Wij laten ons niet uitspelen in het veehouderijdebat'

Gerrit Westerlaken
Geplaatst op: 18-02-2011 11:11 Quote
Geachte heer Vreugdenhil,

Dat er landbouwontwikkelingsgebieden zijn aangewezen waar intensieve veehouderijbedrijven kunnen groeien is goed. Dat je de oren niet moet laten hangen naar natuur- en milieuorganisaties die een karikatuur maken van de veehouderij met totaal verkeerde argumenten lijkt me duidelijk. Maar dan toch de woorden "wij zijn tegen schaalvergroting, willen gezinsbedrijven ondersteunen". Waarom is schaalvergroting slecht? Wat is een gezinsbedrijf? Moeten boeren (relatief) klein blijven en burgers daarmee een goed gevoel geven? Volgens mij zijn er op dit moment in Nederland veel minder koeien dan 50 jaar geleden en het aantal varkens en kippen is gelimiteerd door de dierrechten. Wat er gebeurt is dat bedrijven stoppen en andere bedrijven groeien, waarbij meer aandacht is voor dierwelzijn en milieu. Vind u dit een slechte ontwikkeling? Blijkbaar heeft de natuur- en milieulobby meer invloed dan u wil toegeven.

Hoogachtend,

Gerrit Westerlaken

P.S.: twee weken geleden hebben we ook al gemaild met elkaar over dit onderwerp!
Nieuw bericht

Archief > 2011 > februari