“Stem op een kandidaat uit een kleine kern”

BluemarineVKKNB_logozaterdag 12 februari 2011 19:44

“Uw stem telt dubbel als we stemmen op een kandidaat afkomstig van het platteland”. Deze oproep deed de voorzitter van de vereniging van kleine keren in Brabant. Ik snap zijn stemadvies wel. In de afgelopen periode was het platteland bij het huidige college geregeld kind van de rekening. De inzet van de Staten om deze koers bij te sturen was in veel gevallen noodzakelijk en effectief.

In de afgelopen periode heb ik me heel stevig ingezet om tot een goede balans tussen investeringen in stad en platteland te komen. De intenties van het college waren mooi maar als het er echt op aankwam was het platteland het kind van de rekening. Terwijl de steden alle ruimte kregen om de criteria op te rekken om de honderden miljoenen voor BrabantStad in te zetten kregen de reconstructiecommissie een brief dat het geld voor de dorpsontwikkelingsplannen op was. Terwijl er veel geld werd vrijgemaakt voor een nachtnet wilde het college basisvoorzieningenniveau van de bussen in het landelijk gebied op een sober niveau houden. De biodiversiteit, de uitvoering van het waterplan en de ecologische verbindingszones waren elke keer weer kind van de bezuinigingsrekening van dit college. Door druk van ChristenUnie-SGP werd er toch 30 miljoen extra ingezet voor de kleine kernen. Kwam er een veel beter basisvoorzieningenniveau voor de bussen in het landelijk gebied. Werd er extra geïnvesteerd in biodiversiteit en werden gemeenten extra gesteund in de aanleg van ecologische verbindingszones.

Toch is het niet nodig om een tegenstelling tussen Stad en platteland te creëren. En dat bedoelt de voorzitter waarschijnlijk ook niet. Daarom is het signaal van de gezamenlijke West-Brabantse gemeenten zo belangrijk. Zij stellen 5 miljoen uit de pot ‘grote projecten’ beschikbaar voor de leefbaarheid van het platteland. De onderbouwing hierbij was dat de stad het platteland nodig had en andersom. Dat vraagt om gezamenlijk investeren

Ik kreeg in die periode een opmerking van een ‘plattelandsburgemeester’. Hij gaf mij aan dat wanneer vraagstukken bij de ChristenUnie-SGP aangekaart werden deze scherp in de Staten geagendeerd werden. Bij grote fracties verdween dit signaal in de grijze massa. Dit zet de opmerking van de voorzitter van de vereniging Kleine Kernen ook in het juiste perspectief. Kies niet enkel voor een kandidaat uit een kleine kern. Kies voor een partij die oog heeft voor zowel kleine kern als stad. Die de verbinding tussen beide weet te maken. En dan bent u bij de ChristenUnie-SGP bij het goede adres. Uit overtuiging.

Hermen Vreugdenhil

« Terug

Archief > 2011 > februari

Geen berichten gevonden