‘Statiegeld moet blijven’ – help de actie!

statiegeldmaandag 28 april 2014 21:36

Veel ChristenUnie-raadsleden en wethouders hebben zich in de afgelopen raadsperiode op een of meerdere momenten ingezet voor het behoud en uitbreiding van het statiegeldsysteem. Zie ook het dossier op Intranet. Graag vragen wij u mee te werken aan een nieuwe actie, om zo de politieke druk in de Tweede Kamer verder op te voeren, nu binnenkort besloten wordt over afschaffing.


Achtergrond
In 2012 hebben we in veel gemeenten aandacht gevraagd voor uitbreiding/afschaffing van het statiegeld-systeem. Dit heeft oa geleid tot een breed aangenomen motie op het VNG-congres voor het behoud van statiegeld. Vervolgens is er door de VNG een ledenraadpleging gehouden over het door hen gesloten akkoord met de verpakkende industrie en het Rijk. Dit akkoord is helaas met nipte meerderheid door de gemeenten aangenomen. Uitvloeisel van dit akkoord is dat statiegeld wordt afgeschaft, maar wel pas nadat voldaan is aan de in de Raamovereenkomst Verpakkingen afgesproken prestatiegaranties (artikel 11). Dat zal dit voorjaar getoetst worden. Wanneer de Tweede Kamer vervolgens daarmee instemt, zouden dan begin 2015 de eerste grote frisdrankflessen zonder statiegeld op de markt kunnen worden gebracht. Het is belangrijk om rond deze toetsing de politieke druk op de ketel te houden, ook omdat nog niet alle partijen een definitief standpunt hebben ingenomen.

Actie
We willen u nu graag vragen om er aan mee te werken dat de Facebook-pagina 'Statiegeld moet blijven!' heel veel likes krijgt. Op deze pagina staat onder andere een leuk filmpje van een simpel experiment, waaruit de doeltreffendheid van het statiegeldsysteem blijkt.  U kunt helpen door door deze pagina te liken, en het filmpje te delen, via Facebook of Twitter. U dient hiervoor wel een Facebook-account te hebben.

Mocht u geen Facebook hebben, dan kunt u wel deze petitie ondertekenen. Op 17 juni as wordt deze aangeboden aan de Tweede Kamer.

Kortom, doe mee, bekijk en deel het filmpje en ‘like’ de pagina!

« Terug

Archief > 2014 > april

Geen berichten gevonden