Laatste fractieverslag 2014 ChristenUnie Best

Aaldert0224-12-2014 21:45 24-12-2014 21:45

Beste ChristenUnie leden,

 

“Uren, dagen, maanden, jaren,

vlieden als een schaduw heen.”

 

Deze dichtregels zullen  u ongetwijfeld bekend voorkomen.

Ze zijn ook van toepassing op het bestaan van de ChristenUnie in de gemeenteraad van Best.

Half november 2013 besloten we ‘er voor te gaan.’ Op 19 maart 2014 deden we mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en behaalden we een zetel. Alle inspanningen van velen werden beloond door 505 op de ChristenUnie uitgebrachte stemmen.

Tel  je zegeningen, tel ze een voor een,  was  hier letterlijk van toepassing.

En vervolgens werden we opgeslokt door alle activiteiten die verband houden met een nieuwe raad.

Al doende leert men was zeker  van toepassing. Inmiddels hebben we onze draai gevonden. 3 Burgerleden, Andre Verschelling, Bert Kamps en Wouter Bondt  zijn de directe vertegenwoordigers tijdens de op maandagavond te houden vergadersessies. Daarin komen de onderwerpen aan de orde die vervolgens in de Raad tot politieke besluitvorming moeten leiden. We weten ons daarbij ondersteund door Ilse Herfst met haar kennis van de gezondheidszorg en sinds enige tijd maakt ook Astrid Pourchez deel uit van onze denktank.

Inmiddels zijn er enkele stevige dossiers gepasseerd. Cultuurspoor, om maar eens iets te noemen.

En wat te denken van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarvan de uitvoering en verantwoordelijkheid, samen met minder middelen,  naar de gemeenten is gedelegeerd.

We mochten het jaar afsluiten met op de raadsagenda het onderwerp ‘Beloning voor Burgerleden’. Daar was het nog niet van gekomen.

Afgezet tegen de toegenomen vergaderdruk zou ik het  geen ‘beloning’ maar een ‘financiële tegemoetkoming’ willen noemen.

Ik ga spaarzaam om  met het in de raad benadrukken van  onze identiteit. En dan nog doe ik dat met een glimlach. Maar soms dien je even te laten zien wat je ten diepste beweegt!

Het standpunt van de CU heb ik weergegeven door de van de burgerleden daarover ontvangen mail in de raad te citeren met de woorden: ”Voorzitter, ik heb over deze beloning het standpunt van onze 3 burgerleden ontvangen en ik citeer hun opvatting daarover: “Er is ons gezegd wat goed is: Recht doen, trouw betrachten en nederig de weg  te gaan van onze God. (naar Micha 6:8) Dat proberen wij in te vullen door iets te doen voor ons dorp, maar dan mag ook van de wettelijke vertegenwoordigers van dat  dorp verwacht worden dat er recht wordt gedaan aan die mensen die die inzet tonen. Ik ben er trots op dat deze drie burgerleden achter mij op de publieke tribune zitten!”

De daarop volgende stilte was veelzeggend.

(’t Was kennelijk alweer enige tijd geleden dat er in de raadszaal van Best een Bijbel- citaat klonk.)

Op onze laatste fractievergadering van dit jaar was ook Machiel Nieuwlaat aanwezig, voorzitter van de kieskring. Nu we de taakverdeling  van fractie en burgerleden bepaald hebben zullen we het komende jaar een verdere optimalisering daarvan nastreven. Ook de formele positie van de CU leden in Best heeft de aandacht van het bestuur. David van Harten jr. is daarin onze intermediair.

Als laatste formele activiteit dit jaar was ik gespreksleider tijdens een bijeenkomst over de bestemming van het ABAB-gebouw aan de Bosseweg. Omwonenden was door de eigenaren toegezegd dat hun vele vragen over de huisvesting van Poolse arbeidskrachten  zouden worden beantwoord. Ik vond de heren Toon en Antoon van Genugten  bereid om hun belofte na te komen.

Met de Kerst in zicht vanuit je overtuiging een brug slaan en partijen met elkaar in gesprek brengen!

 

Ik wens U mede namens onze burgerleden Gezegende Kerstdagen en een Gezond 2015!

 

Aaldert van der Vlies

« Terug